PASSO DA QUI
SR.png хушкати

ИНФИНИТИВ

 

 • хушкати

ПРЕЗЕНТ

 

 • хушкам
 • хушкаш
 • хушка
 • хушкамо
 • хушкате
 • хушкају

ФУТУР

ПРВИ

 • їу хушкати
 • їеш хушкати
 • їе хушкати
 • їемо хушкати
 • їете хушкати
 • їе хушкати

ДРУГИé

 • будем хушкао/ла
 • будеш хушкао/ла
 • буде хушкао/ла/ло
 • будемо хушкали/ле
 • будете хушкали/ле
 • буду хушкали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • хушкао/ла сам
 • хушкао/ла си
 • хушкао/ла/ло jе
 • хушкали/ле смо
 • хушкали/ле сте
 • хушкали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам хушкао/ла
 • био/ла си хушкао/ла
 • био/ла/ло jе хушкао/ла/ло
 • били/ле смо хушкали/ле
 • били/ле сте хушкали/ле
 • били/ле/ла су хушкали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • хушках
 • хушка
 • хушка
 • хушкасмо
 • хушкасте
 • хушкаше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • хушках
 • хушкаше
 • хушкаше
 • хушкасмо
 • хушкасте
 • хушкаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • хушкао/ла бих
 • хушкао/ла би
 • хушкао/ла/ло би
 • хушкали/ле бисмо
 • хушкали/ле бисте
 • хушкали/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих хушкао/ла
 • био/ла би хушкао/ла
 • био/ла/ло би хушкао/ла/ло
 • били/ле бисмо хушкали/ле
 • били/ле бисте хушкали/ле
 • били/ле/ла би хушкали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • хушкај
 • хушкајмо
 • хушкајте