SR.png хладнети

ИНФИНИТИВ

 

 • хладнети

ПРЕЗЕНТ

 

 • хладним
 • хладниш
 • хладни
 • хладнимо
 • хладните
 • хладне

ФУТУР

ПРВИ

 • їу хладнети
 • їеш хладнети
 • їе хладнети
 • їемо хладнети
 • їете хладнети
 • їе хладнети

ДРУГИé

 • будем хладнео/ла
 • будеш хладнео/ла
 • буде хладнео/ла/ло
 • будемо хладнели/ле
 • будете хладнели/ле
 • буду хладнели/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • хладнео/ла сам
 • хладнео/ла си
 • хладнео/ла/ло jе
 • хладнели/ле смо
 • хладнели/ле сте
 • хладнели/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам хладнео/ла
 • био/ла си хладнео/ла
 • био/ла/ло jе хладнео/ла/ло
 • били/ле смо хладнели/ле
 • били/ле сте хладнели/ле
 • били/ле/ла су хладнели/ле/ла

АОРИСТ

 

 • хладнех
 • хладне
 • хладне
 • хладнесмо
 • хладнесте
 • хладнеше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • хладїах
 • хладїаше
 • хладїаше
 • хладїасмо
 • хладїасте
 • хладїаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • хладнео/ла бих
 • хладнео/ла би
 • хладнео/ла/ло би
 • хладнели/ле бисмо
 • хладнели/ле бисте
 • хладнели/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих хладнео/ла
 • био/ла би хладнео/ла
 • био/ла/ло би хладнео/ла/ло
 • били/ле бисмо хладнели/ле
 • били/ле бисте хладнели/ле
 • били/ле/ла би хладнели/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • хладни
 • хладнимо
 • хладните