PASSO DA QUI
SR.png хладити

ИНФИНИТИВ

 

 • хладити

ПРЕЗЕНТ

 

 • хладим
 • хладиш
 • хлади
 • хладимо
 • хладите
 • хладе

ФУТУР

ПРВИ

 • їу хладити
 • їеш хладити
 • їе хладити
 • їемо хладити
 • їете хладити
 • їе хладити

ДРУГИé

 • будем хладио/ла
 • будеш хладио/ла
 • буде хладио/ла/ло
 • будемо хладили/ле
 • будете хладили/ле
 • буду хладили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • хладио/ла сам
 • хладио/ла си
 • хладио/ла/ло jе
 • хладили/ле смо
 • хладили/ле сте
 • хладили/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам хладио/ла
 • био/ла си хладио/ла
 • био/ла/ло jе хладио/ла/ло
 • били/ле смо хладили/ле
 • били/ле сте хладили/ле
 • били/ле/ла су хладили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • хладих
 • хлади
 • хлади
 • хладисмо
 • хладисте
 • хладише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • хлаїах
 • хлаїаше
 • хлаїаше
 • хлаїасмо
 • хлаїасте
 • хлаїаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • хладио/ла бих
 • хладио/ла би
 • хладио/ла/ло би
 • хладили/ле бисмо
 • хладили/ле бисте
 • хладили/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих хладио/ла
 • био/ла би хладио/ла
 • био/ла/ло би хладио/ла/ло
 • били/ле бисмо хладили/ле
 • били/ле бисте хладили/ле
 • били/ле/ла би хладили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • хлади
 • хладимо
 • хладите