PASSO DA QUI
SR.png халуцинирати

ИНФИНИТИВ

 

 • халуцинирати

ПРЕЗЕНТ

 

 • халуцинирам
 • халуцинираш
 • халуцинира
 • халуцинирамо
 • халуцинирате
 • халуцинирају

ФУТУР

ПРВИ

 • їу халуцинирати
 • їеш халуцинирати
 • їе халуцинирати
 • їемо халуцинирати
 • їете халуцинирати
 • їе халуцинирати

ДРУГИé

 • будем халуцинирао/ла
 • будеш халуцинирао/ла
 • буде халуцинирао/ла/ло
 • будемо халуцинирали/ле
 • будете халуцинирали/ле
 • буду халуцинирали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • халуцинирао/ла сам
 • халуцинирао/ла си
 • халуцинирао/ла/ло jе
 • халуцинирали/ле смо
 • халуцинирали/ле сте
 • халуцинирали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам халуцинирао/ла
 • био/ла си халуцинирао/ла
 • био/ла/ло jе халуцинирао/ла/ло
 • били/ле смо халуцинирали/ле
 • били/ле сте халуцинирали/ле
 • били/ле/ла су халуцинирали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • халуцинирах
 • халуцинира
 • халуцинира
 • халуцинирасмо
 • халуцинирасте
 • халуцинираше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • халуцинирах
 • халуцинираше
 • халуцинираше
 • халуцинирасмо
 • халуцинирасте
 • халуцинираху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • халуцинирао/ла бих
 • халуцинирао/ла би
 • халуцинирао/ла/ло би
 • халуцинирали/ле бисмо
 • халуцинирали/ле бисте
 • халуцинирали/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих халуцинирао/ла
 • био/ла би халуцинирао/ла
 • био/ла/ло би халуцинирао/ла/ло
 • били/ле бисмо халуцинирали/ле
 • били/ле бисте халуцинирали/ле
 • били/ле/ла би халуцинирали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • халуцинирај
 • халуцинирајмо
 • халуцинирајте