PASSO DA QUI
SR.png хабати се

ИНФИНИТИВ

 

 • хабати се

ПРЕЗЕНТ

 

 • хабам се
 • хабаш се
 • хаба се
 • хабамо се
 • хабате се
 • хабају се

ФУТУР

ПРВИ

 • хабаїу се
 • хабаїеш се
 • хабаїе се
 • хабаїемо се
 • хабаїете се
 • хабаїе се

ДРУГИé

 • будем се хабао/ла
 • будеш се хабао/ла
 • буде се хабао/ла/ло
 • будемо се хабали/ле
 • будете се хабали/ле
 • буду се хабали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • хабао/ла сам се
 • хабао/ла си се
 • хабао/ла/ло се
 • хабали/ле смо се
 • хабали/ле сте се
 • хабали/ле/ла су се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам се хабао/ла
 • био/ла си се хабао/ла
 • био/ла/ло се хабао/ла/ло
 • били/ле смо се хабали/ле
 • били/ле сте се хабали/ле
 • били/ле/ла су се хабали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • хабах се
 • хаба се
 • хаба се
 • хабасмо се
 • хабасте се
 • хабаше се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • хабах се
 • хабаше се
 • хабаше се
 • хабасмо се
 • хабасте се
 • хабаху се

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • хабао/ла бих се
 • хабао/ла би се
 • хабао/ла/ло би се
 • хабали/ле бисмо се
 • хабали/ле бисте се
 • хабали/ле/ла би се

ДРУГИé

 • био/ла бих се хабао/ла
 • био/ла би се хабао/ла
 • био/ла/ло би се хабао/ла/ло
 • били/ле бисмо се хабали/ле
 • били/ле бисте се хабали/ле
 • били/ле/ла би се хабали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • *
 • *
 • *