PASSO DA QUI
SR.png їаковати

ИНФИНИТИВ

 

 • їаковати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їакујем
 • їакујеш
 • їакује
 • їакујемо
 • їакујете
 • їакују

ФУТУР

ПРВИ

 • їу їаковати
 • їеш їаковати
 • їе їаковати
 • їемо їаковати
 • їете їаковати
 • їе їаковати

ДРУГИé

 • будем їаковао/ла
 • будеш їаковао/ла
 • буде їаковао/ла/ло
 • будемо їаковали/ле
 • будете їаковали/ле
 • буду їаковали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • їаковао/ла сам
 • їаковао/ла си
 • їаковао/ла/ло jе
 • їаковали/ле смо
 • їаковали/ле сте
 • їаковали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам їаковао/ла
 • био/ла си їаковао/ла
 • био/ла/ло jе їаковао/ла/ло
 • били/ле смо їаковали/ле
 • били/ле сте їаковали/ле
 • били/ле/ла су їаковали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • їаковах
 • їакова
 • їакова
 • їаковасмо
 • їаковасте
 • їаковаше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • їаковах
 • їаковаше
 • їаковаше
 • їаковасмо
 • їаковасте
 • їаковаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • їаковао/ла бих
 • їаковао/ла би
 • їаковао/ла/ло би
 • їаковали/ле бисмо
 • їаковали/ле бисте
 • їаковали/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих їаковао/ла
 • био/ла би їаковао/ла
 • био/ла/ло би їаковао/ла/ло
 • били/ле бисмо їаковали/ле
 • били/ле бисте їаковали/ле
 • били/ле/ла би їаковали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їакуј
 • їакујмо
 • їакујте