PASSO DA QUI
SR.png їеретати

ИНФИНИТИВ

 

 • їеретати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їеретам
 • їереташ
 • їерета
 • їеретамо
 • їеретате
 • їеретају

ФУТУР

ПРВИ

 • їу їеретати
 • їеш їеретати
 • їе їеретати
 • їемо їеретати
 • їете їеретати
 • їе їеретати

ДРУГИé

 • будем їеретао/ла
 • будеш їеретао/ла
 • буде їеретао/ла/ло
 • будемо їеретали/ле
 • будете їеретали/ле
 • буду їеретали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • їеретао/ла сам
 • їеретао/ла си
 • їеретао/ла/ло jе
 • їеретали/ле смо
 • їеретали/ле сте
 • їеретали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам їеретао/ла
 • био/ла си їеретао/ла
 • био/ла/ло jе їеретао/ла/ло
 • били/ле смо їеретали/ле
 • били/ле сте їеретали/ле
 • били/ле/ла су їеретали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • їеретах
 • їерета
 • їерета
 • їеретасмо
 • їеретасте
 • їереташе

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • їеретах
 • їереташе
 • їереташе
 • їеретасмо
 • їеретасте
 • їеретаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • їеретао/ла бих
 • їеретао/ла би
 • їеретао/ла/ло би
 • їеретали/ле бисмо
 • їеретали/ле бисте
 • їеретали/ле би

ДРУГИé

 • био/ла бих їеретао/ла
 • био/ла би їеретао/ла
 • био/ла/ло би їеретао/ла/ло
 • били/ле бисмо їеретали/ле
 • били/ле бисте їеретали/ле
 • били/ле/ла би їеретали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеретај
 • їеретајмо
 • їеретајте