PASSO DA QUI
SR.png їаскати

ИНФИНИТИВ

 

 • їаскати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їаскам
 • їаскаш
 • їаска
 • їаскамо
 • їаскате
 • їаскају

ФУТУР

ПРВИ

 • їу їаскати
 • їеш їаскати
 • їе їаскати
 • їемо їаскати
 • їете їаскати
 • їе їаскати

ДРУГИé

 • будем їаскао/ла
 • будеш їаскао/ла
 • буде їаскао/ла/ло
 • будемо їаскали/ле
 • будете їаскали/ле
 • буду їаскали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • їаскао/ла сам
 • їаскао/ла си
 • їаскао/ла/ло jе
 • їаскали/ле смо
 • їаскали/ле сте
 • їаскали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам їаскао/ла
 • био/ла си їаскао/ла
 • био/ла/ло jе їаскао/ла/ло
 • били/ле смо їаскали/ле
 • били/ле сте їаскали/ле
 • били/ле/ла су їаскали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • їасках
 • їаска
 • їаска
 • їаскасмо
 • їаскасте
 • їаскаше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • їасках
 • їаскаше
 • їаскаше
 • їаскасмо
 • їаскасте
 • їаскаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • їаскао/ла бих
 • їаскао/ла би
 • їаскао/ла/ло би
 • їаскали/ле бисмо
 • їаскали/ле бисте
 • їаскали/ле би

ДРУГИé

 • био/ла бих їаскао/ла
 • био/ла би їаскао/ла
 • био/ла/ло би їаскао/ла/ло
 • били/ле бисмо їаскали/ле
 • били/ле бисте їаскали/ле
 • били/ле/ла би їаскали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їаскај
 • їаскајмо
 • їаскајте