PASSO DA QUI
SR.png чувати се

ИНФИНИТИВ

 

 • чувати се

ПРЕЗЕНТ

 

 • чувам се
 • чуваш се
 • чува се
 • чувамо се
 • чувате се
 • чувају се

ФУТУР

ПРВИ

 • чуваїу се
 • чуваїеш се
 • чуваїе се
 • чуваїемо се
 • чуваїете се
 • чуваїе се

ДРУГИé

 • будем се чувао/ла
 • будеш се чувао/ла
 • буде се чувао/ла/ло
 • будемо се чували/ле
 • будете се чували/ле
 • буду се чували/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • чувао/ла сам се
 • чувао/ла си се
 • чувао/ла/ло се
 • чували/ле смо се
 • чували/ле сте се
 • чували/ле/ла су се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам се чувао/ла
 • био/ла си се чувао/ла
 • био/ла/ло се чувао/ла/ло
 • били/ле смо се чували/ле
 • били/ле сте се чували/ле
 • били/ле/ла су се чували/ле/ла

АОРИСТ

 

 • чувах се
 • чува се
 • чува се
 • чувасмо се
 • чувасте се
 • чуваше се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • чувах се
 • чуваше се
 • чуваше се
 • чувасмо се
 • чувасте се
 • чуваху се

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • чувао/ла бих се
 • чувао/ла би се
 • чувао/ла/ло би се
 • чували/ле бисмо се
 • чували/ле бисте се
 • чували/ле/ла би се

ДРУГИé

 • био/ла бих се чувао/ла
 • био/ла би се чувао/ла
 • био/ла/ло би се чувао/ла/ло
 • били/ле бисмо се чували/ле
 • били/ле бисте се чували/ле
 • били/ле/ла би се чували/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • чувај се
 • чувајмо се
 • чувајте се