PASSO DA QUI
SR.png чути

ИНФИНИТИВ

 

 • чути

ПРЕЗЕНТ

 

 • чујем
 • чујеш
 • чује
 • чујемо
 • чујете
 • чују

ФУТУР

ПРВИ

 • їу чути
 • їеш чути
 • їе чути
 • їемо чути
 • їете чути
 • їе чути

ДРУГИé

 • будем чуо/ла
 • будеш чуо/ла
 • буде чуо/ла/ло
 • будемо чули/ле
 • будете чули/ле
 • буду чули/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • чуо/ла сам
 • чуо/ла си
 • чуо/ла/ло jе
 • чули/ле смо
 • чули/ле сте
 • чули/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам чуо/ла
 • био/ла си чуо/ла
 • био/ла/ло jе чуо/ла/ло
 • били/ле смо чули/ле
 • били/ле сте чули/ле
 • били/ле/ла су чули/ле/ла

АОРИСТ

 

 • чух
 • чу
 • чу
 • чусмо
 • чусте
 • чуше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • чујах
 • чујаше
 • чујаше
 • чујасмо
 • чујасте
 • чујаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • чуо/ла бих
 • чуо/ла би
 • чуо/ла/ло би
 • чули/ле бисмо
 • чули/ле бисте
 • чули/ле би

ДРУГИé

 • био/ла бих чуо/ла
 • био/ла би чуо/ла
 • био/ла/ло би чуо/ла/ло
 • били/ле бисмо чули/ле
 • били/ле бисте чули/ле
 • били/ле/ла би чули/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • чуј
 • чујмо
 • чујте