PASSO DA QUI
SR.png чергарити

ИНФИНИТИВ

 

 • чергарити

ПРЕЗЕНТ

 

 • чергарим
 • чергариш
 • чергари
 • чергаримо
 • чергарите
 • чергаре

ФУТУР

ПРВИ

 • їу чергарити
 • їеш чергарити
 • їе чергарити
 • їемо чергарити
 • їете чергарити
 • їе чергарити

ДРУГИé

 • будем чергарио/ла
 • будеш чергарио/ла
 • буде чергарио/ла/ло
 • будемо чергарили/ле
 • будете чергарили/ле
 • буду чергарили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • чергарио/ла сам
 • чергарио/ла си
 • чергарио/ла/ло jе
 • чергарили/ле смо
 • чергарили/ле сте
 • чергарили/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам чергарио/ла
 • био/ла си чергарио/ла
 • био/ла/ло jе чергарио/ла/ло
 • били/ле смо чергарили/ле
 • били/ле сте чергарили/ле
 • били/ле/ла су чергарили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • чергарих
 • чергари
 • чергари
 • чергарисмо
 • чергаристе
 • чергарише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • чергарјах
 • чергарјаше
 • чергарјаше
 • чергарјасмо
 • чергарјасте
 • чергарјаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • чергарио/ла бих
 • чергарио/ла би
 • чергарио/ла/ло би
 • чергарили/ле бисмо
 • чергарили/ле бисте
 • чергарили/ле би

ДРУГИé

 • био/ла бих чергарио/ла
 • био/ла би чергарио/ла
 • био/ла/ло би чергарио/ла/ло
 • били/ле бисмо чергарили/ле
 • били/ле бисте чергарили/ле
 • били/ле/ла би чергарили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • чергари
 • чергаримо
 • чергарите