PASSO DA QUI
SR.png чегртати

ИНФИНИТИВ

 

 • чегртати

ПРЕЗЕНТ

 

 • чегртам
 • чегрташ
 • чегрта
 • чегртамо
 • чегртате
 • чегртају

ФУТУР

ПРВИ

 • їу чегртати
 • їеш чегртати
 • їе чегртати
 • їемо чегртати
 • їете чегртати
 • їе чегртати

ДРУГИé

 • будем чегртао/ла
 • будеш чегртао/ла
 • буде чегртао/ла/ло
 • будемо чегртали/ле
 • будете чегртали/ле
 • буду чегртали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • чегртао/ла сам
 • чегртао/ла си
 • чегртао/ла/ло jе
 • чегртали/ле смо
 • чегртали/ле сте
 • чегртали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам чегртао/ла
 • био/ла си чегртао/ла
 • био/ла/ло jе чегртао/ла/ло
 • били/ле смо чегртали/ле
 • били/ле сте чегртали/ле
 • били/ле/ла су чегртали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • чегртах
 • чегрта
 • чегрта
 • чегртасмо
 • чегртасте
 • чегрташе

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • чегртах
 • чегрташе
 • чегрташе
 • чегртасмо
 • чегртасте
 • чегртаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • чегртао/ла бих
 • чегртао/ла би
 • чегртао/ла/ло би
 • чегртали/ле бисмо
 • чегртали/ле бисте
 • чегртали/ле би

ДРУГИé

 • био/ла бих чегртао/ла
 • био/ла би чегртао/ла
 • био/ла/ло би чегртао/ла/ло
 • били/ле бисмо чегртали/ле
 • били/ле бисте чегртали/ле
 • били/ле/ла би чегртали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • чегртај
 • чегртајмо
 • чегртајте