PASSO DA QUI
SR.png частити

ИНФИНИТИВ

 

 • частити

ПРЕЗЕНТ

 

 • частим
 • частиш
 • части
 • частимо
 • частите
 • часте

ФУТУР

ПРВИ

 • їу частити
 • їеш частити
 • їе частити
 • їемо частити
 • їете частити
 • їе частити

ДРУГИé

 • будем частио/ла
 • будеш частио/ла
 • буде частио/ла/ло
 • будемо частили/ле
 • будете частили/ле
 • буду частили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • частио/ла сам
 • частио/ла си
 • частио/ла/ло jе
 • частили/ле смо
 • частили/ле сте
 • частили/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам частио/ла
 • био/ла си частио/ла
 • био/ла/ло jе частио/ла/ло
 • били/ле смо частили/ле
 • били/ле сте частили/ле
 • били/ле/ла су частили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • частих
 • части
 • части
 • частисмо
 • частисте
 • частише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • частјах
 • частјаше
 • частјаше
 • частјасмо
 • частјаше
 • частјаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • частио/ла бих
 • частио/ла би
 • частио/ла/ло би
 • частили/ле бисмо
 • частили/ле бисте
 • частили/ле би

ДРУГИé

 • био/ла бих частио/ла
 • био/ла би частио/ла
 • био/ла/ло би частио/ла/ло
 • били/ле бисмо частили/ле
 • били/ле бисте частили/ле
 • били/ле/ла би частили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • части
 • частимо
 • частите