PASSO DA QUI
SR.png чаркати се

ИНФИНИТИВ

 

 • чаркати се

ПРЕЗЕНТ

 

 • чаркам се
 • чаркаш се
 • чарка се
 • чаркамо се
 • чаркате се
 • чаркају се

ФУТУР

ПРВИ

 • чаркаїу се
 • чаркаїеш се
 • чаркаїе се
 • чаркаїемо се
 • чаркаїете се
 • чаркаїе се

ДРУГИé

 • будем се чаркао/ла
 • будеш се чаркао/ла
 • буде се чаркао/ла/ло
 • будемо се чаркали/ле
 • будете се чаркали/ле
 • буду се чаркали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • чаркао/ла сам се
 • чаркао/ла си се
 • чаркао/ла/ло се
 • чаркали/ле смо се
 • чаркали/ле сте се
 • чаркали/ле/ла су се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам се чаркао/ла
 • био/ла си се чаркао/ла
 • био/ла/ло се чаркао/ла/ло
 • били/ле смо се чаркали/ле
 • били/ле сте се чаркали/ле
 • били/ле/ла су се чаркали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • чарках се
 • чарка се
 • чарка се
 • чаркасмо се
 • чаркасте се
 • чаркаше се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • чарках се
 • чаркаше се
 • чаркаше се
 • чаркасмо се
 • чаркасте се
 • чаркаху се

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • ао/ла бих се
 • чаркао/ла би се
 • чаркао/ла/ло би се
 • чаркали/ле бисмо се
 • чаркали/ле бисте се
 • чаркали/ле/ла би се

ДРУГИé

 • био/ла бих се чаркао/ла
 • био/ла би се чаркао/ла
 • био/ла/ло би се чаркао/ла/ло
 • били/ле бисмо се чаркали/ле
 • били/ле бисте се чаркали/ле
 • били/ле/ла би се чаркали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • чаркај се
 • чаркајмо се
 • чаркајте се