SR.png утицати

ИНФИНИТИВ

 

 • утицати

ПРЕЗЕНТ

 

 • утичем
 • утичеш
 • утиче
 • утичемо
 • утичете
 • утичу

ФУТУР

ПРВИ

 • їу утицати
 • їеш утицати
 • їе утицати
 • їемо утицати
 • їете утицати
 • їе утицати

ДРУГИé

 • будем утицао/ла
 • будеш утицао/ла
 • буде утицао/ла/ло
 • будемо утицали/ле
 • будете утицали/ле
 • буду утицали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • утицао/ла сам
 • утицао/ла си
 • утицао/ла/ло jе
 • утицали/ле смо
 • утицали/ле сте
 • утицали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам утицао/ла
 • био/ла си утицао/ла
 • био/ла/ло jе утицао/ла/ло
 • били/ле смо утицали/ле
 • били/ле сте утицали/ле
 • били/ле/ла су утицали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • утицах
 • утица
 • утица
 • утицасмо
 • утицасте
 • утицаше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • утицах
 • утицаше
 • утицаше
 • утицасмо
 • утицасте
 • утицаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • утицао/ла бих
 • утицао/ла би
 • утицао/ла/ло би
 • утицали/ле бисмо
 • утицали/ле бисте
 • утицали/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих утицао/ла
 • био/ла би утицао/ла
 • био/ла/ло би утицао/ла/ло
 • били/ле бисмо утицали/ле
 • били/ле бисте утицали/ле
 • били/ле/ла би утицали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • утичи
 • утичимо
 • утичите