SR.png гледати

ИНФИНИТИВ

 

 • гледати

ПРЕЗЕНТ

 

 • гледам
 • гледаш
 • гледа
 • гледамо
 • гледате
 • гледају

ФУТУР

ПРВИ

 • їу гледати
 • їеш гледати
 • їе гледати
 • їемо гледати
 • їете гледати
 • їе гледати

ДРУГИé

 • будем гледао/ла
 • будеш гледао/ла
 • буде гледао/ла/ло
 • будемо гледали/ле
 • будете гледали/ле
 • буду гледали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • гледао/ла сам
 • гледао/ла си
 • гледао/ла/ло jе
 • гледали/ле смо
 • гледали/ле сте
 • гледали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам гледао/ла
 • био/ла си гледао/ла
 • био/ла/ло jе гледао/ла/ло
 • били/ле смо гледали/ле
 • били/ле сте гледали/ле
 • били/ле/ла су гледали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • гледах
 • гледа
 • гледа
 • гледасмо
 • гледасте
 • гледаше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • гледах
 • гледаше
 • гледаше
 • гледасмо
 • гледасте
 • гледаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • гледао/ла бих
 • гледао/ла би
 • гледао/ла/ло би
 • гледали/ле бисмо
 • гледали/ле бисте
 • гледали/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих гледао/ла
 • био/ла би гледао/ла
 • био/ла/ло би гледао/ла/ло
 • били/ле бисмо гледали/ле
 • били/ле бисте гледали/ле
 • били/ле/ла би гледали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • гледај
 • гледајмо
 • гледајте