PASSO DA QUI
SR.png упалити

ИНФИНИТИВ

 

 • упалити

ПРЕЗЕНТ

 

 • упалим
 • упалиш
 • упали
 • упалимо
 • упалите
 • упале

ФУТУР

ПРВИ

 • їу упалити
 • їеш упалити
 • їе упалити
 • їемо упалити
 • їете упалити
 • їе упалити

ДРУГИé

 • будем упалио/ла
 • будеш упалио/ла
 • буде упалио/ла/ло
 • будемо упалили/ле
 • будете упалили/ле
 • буду упалили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • упалио/ла сам
 • упалио/ла си
 • упалио/ла/ло jе
 • упалили/ле смо
 • упалили/ле сте
 • упалили/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам упалио/ла
 • био/ла си упалио/ла
 • био/ла/ло jе упалио/ла/ло
 • били/ле смо упалили/ле
 • били/ле сте упалили/ле
 • били/ле/ла су упалили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • упалих
 • упали
 • упали
 • упалисмо
 • упалисте
 • упалише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • упаїах
 • упаїаше
 • упаїаше
 • упаїасмо
 • упаїасте
 • упаїаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • упалио/ла бих
 • упалио/ла би
 • упалио/ла/ло би
 • упалили/ле бисмо
 • упалили/ле бисте
 • упалили/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих упалио/ла
 • био/ла би упалио/ла
 • био/ла/ло би упалио/ла/ло
 • били/ле бисмо упалили/ле
 • били/ле бисте упалили/ле
 • били/ле/ла би упалили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • упали
 • упалимо
 • упалите