SR.png учити

ИНФИНИТИВ

 

 • учити

ПРЕЗЕНТ

 

 • учим
 • учиш
 • учи
 • учимо
 • учите
 • уче

ФУТУР

ПРВИ

 • їу учити
 • їеш учити
 • їе учити
 • їемо учити
 • їете учити
 • їе учити

ДРУГИé

 • будем учио/ла
 • будеш учио/ла
 • буде учио/ла/ло
 • будемо учили/ле
 • будете учили/ле
 • буду учили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • учио/ла сам
 • учио/ла си
 • учио/ла/ло jе
 • учили/ле смо
 • учили/ле сте
 • учили/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам учио/ла
 • био/ла си учио/ла
 • био/ла/ло jе учио/ла/ло
 • били/ле смо учили/ле
 • били/ле сте учили/ле
 • били/ле/ла су учили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • учих
 • учи
 • учи
 • учисмо
 • учисте
 • учише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • учијах
 • учијаше
 • учијаше
 • учијасмо
 • учијасте
 • учијаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • учио/ла бих
 • учио/ла би
 • учио/ла/ло би
 • учили/ле бисмо
 • учили/ле бисте
 • учили/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих учио/ла
 • био/ла би учио/ла
 • био/ла/ло би учио/ла/ло
 • били/ле бисмо учили/ле
 • били/ле бисте учили/ле
 • били/ле/ла би учили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • учи
 • учимо
 • учите