PASSO DA QUI
FI.png suihkuttaa

INFINITIIVI

preesens

 • suihkuttaa

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • suihkuttaen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • suihkuttava

2. partsiippi

 • suihkuttanut/suihkuttaneet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • suihkutan
 • suihkutat
 • suihkuttaa
 • suihkutamme
 • suihkutatte
 • suihkuttavat

preesens kielto

 • en suihkuta
 • et suihkuta
 • ei suihkuta
 • emme suihkuta
 • ette suihkuta
 • eivät suihkuta
 

imperfekti myöntö

 • suihkutin
 • suihkutit
 • suihkutti
 • suihkutimme
 • suihkutitte
 • suihkuttivat

imperfekti kielto

 • en suihkuttanut
 • et suihkuttanut
 • ei suihkuttanut
 • emme suihkuttaneet
 • ette suihkuttaneet
 • eivät suihkuttaneet
 

perfekti myöntö

 • olen suihkuttanut
 • olet suihkuttanut
 • on suihkuttanut
 • olemme suihkuttaneet
 • olette suihkuttaneet
 • ovat suihkuttaneet

perfekti kielto

 • en ole suihkuttanut
 • et ole suihkuttanut
 • ei ole suihkuttanut
 • emme ole suihkuttaneet
 • ette ole suihkuttaneet
 • eivät ole suihkuttaneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin suihkuttanut
 • olit suihkuttanut
 • oli suihkuttanut
 • olimme suihkuttaneet
 • olitte suihkuttaneet
 • olivat suihkuttaneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut suihkuttanut
 • et ollut suihkuttanut
 • ei ollut suihkuttanut
 • emme olleet suihkuttaneet
 • ette olleet suihkuttaneet
 • eivät olleet suihkuttaneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • suihkuttaisin
 • suihkuttaisit
 • suihkuttaisi
 • suihkuttaisimme
 • suihkuttaisitte
 • suihkuttaisivat

preesens kielto

 • en suihkuttaisi
 • et suihkuttaisi
 • ei suihkuttaisi
 • emme suihkuttaisi
 • ette suihkuttaisi
 • eivät suihkuttaisi
 

perfekti myöntö

 • olisin suihkuttanut
 • olisit suihkuttanut
 • olisi suihkuttanut
 • olisimme suihkuttaneet
 • olisitte suihkuttaneet
 • olisivat suihkuttaneet

perfekti kielto

 • en olisi suihkuttanut
 • et olisi suihkuttanut
 • ei olisi suihkuttanut
 • emme olisi suihkuttaneet
 • ette olisi suihkuttaneet
 • eivät olisi suihkuttaneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • suihkuta
 • suihkuttakoon
 • suihkuttakaamme
 • suihkuttakaa
 • suihkuttakoot

preesens kielto

 • älä suihkuta
 • älköön suihkuttako
 • älkäämme suihkuttako
 • älkää suihkuttako
 • älkööt suihkuttako

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • suihkuttanen
 • suihkuttanet
 • suihkuttanee
 • suihkuttanemme
 • suihkuttanette
 • suihkuttanevat

preesens kielto

 • en suihkuttane
 • et suihkuttane
 • ei suihkuttane
 • emme suihkuttane
 • ette suihkuttane
 • eivät suihkuttane
 

perfekti myöntö

 • lienen suihkuttanut
 • lienet suihkuttanut
 • lienee suihkuttanut
 • lienemme suihkuttaneet
 • lienette suihkuttaneet
 • lienevät suihkuttaneet

perfekti kielto

 • en liene suihkuttanut
 • et liene suihkuttanut
 • ei liene suihkuttanut
 • emme liene suihkuttaneet
 • ette liene suihkuttaneet
 • eivät liene suihkuttaneet