PASSO DA QUI
FI.png hirnua

INFINITIIVI

preesens

 • hirnua

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • hirnuen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • hirnuva

2. partsiippi

 • hirnunut/hirnuneet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • hirnun
 • hirnut
 • hirnuu
 • hirnumme
 • hirnutte
 • hirnuvat

preesens kielto

 • en hirnu
 • et hirnu
 • ei hirnu
 • emme hirnu
 • ette hirnu
 • eivät hirnu
 

imperfekti myöntö

 • hirnuin
 • hirnuit
 • hirnui
 • hirnuimme
 • hirnuitte
 • hirnuivat

imperfekti kielto

 • en hirnunut
 • et hirnunut
 • ei hirnunut
 • emme hirnuneet
 • ette hirnuneet
 • eivät hirnuneet
 

perfekti myöntö

 • olen hirnunut
 • olet hirnunut
 • on hirnunut
 • olemme hirnuneet
 • olette hirnuneet
 • ovat hirnuneet

perfekti kielto

 • en ole hirnunut
 • et ole hirnunut
 • ei ole hirnunut
 • emme ole hirnuneet
 • ette ole hirnuneet
 • eivät ole hirnuneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin hirnunut
 • olit hirnunut
 • oli hirnunut
 • olimme hirnuneet
 • olitte hirnuneet
 • olivat hirnuneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut hirnunut
 • et ollut hirnunut
 • ei ollut hirnunut
 • emme olleet hirnuneet
 • ette olleet hirnuneet
 • eivät olleet hirnuneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • hirnuisin
 • hirnuisit
 • hirnuisi
 • hirnuisimme
 • hirnuisitte
 • hirnuisivat

preesens kielto

 • en hirnuisi
 • et hirnuisi
 • ei hirnuisi
 • emme hirnuisi
 • ette hirnuisi
 • eivät hirnuisi
 

perfekti myöntö

 • olisin hirnunut
 • olisit hirnunut
 • olisi hirnunut
 • olisimme hirnuneet
 • olisitte hirnuneet
 • olisivat hirnuneet

perfekti kielto

 • en olisi hirnunut
 • et olisi hirnunut
 • ei olisi hirnunut
 • emme olisi hirnuneet
 • ette olisi hirnuneet
 • eivät olisi hirnuneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • hirnu
 • hirnukoon
 • hirnukaamme
 • hirnukaa
 • hirnukoot

preesens kielto

 • älä hirnu
 • älköön hirnuko
 • älkäämme hirnuko
 • älkää hirnuko
 • älkööt hirnuko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • hirnunen
 • hirnunet
 • hirnunee
 • hirnunemme
 • hirnunette
 • hirnunevat

preesens kielto

 • en hirnune
 • et hirnune
 • ei hirnune
 • emme hirnune
 • ette hirnune
 • eivät hirnune
 

perfekti myöntö

 • lienen hirnunut
 • lienet hirnunut
 • lienee hirnunut
 • lienemme hirnuneet
 • lienette hirnuneet
 • lienevät hirnuneet

perfekti kielto

 • en liene hirnunut
 • et liene hirnunut
 • ei liene hirnunut
 • emme liene hirnuneet
 • ette liene hirnuneet
 • eivät liene hirnuneet