PASSO DA QUI
MD.png vudèr

INFINÌT

Presèint

 • vudèr

Pasê

 • avér vudê

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • vudê

GERÓNDI

Presèint

 • vudànd

Pasê

 • avànd vudê

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a vód
 • té/ét vód
 • al vóda
 • a vudàm
 • a vudê
 • i vóden

Imperfèt

 • a vudèva
 • té/ét vudèv
 • al vudèva
 • a vudèven
 • a vudèvi
 • i vudèven
 

Pasê Remòt

 • a vudé
 • té vudéss
 • al vudé
 • a vudén
 • a vudéssi
 • i vudén

Futùr Sèimpliz

 • a vudarò
 • té/ét vudarê
 • al vudarà
 • a vudaràm
 • a vudarî
 • i vudaràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho vudê
 • t'è vudê
 • l'ha vudê
 • a-i-avàm vudê
 • a-i-avî vudê
 • i han vudê

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva vudê
 • t'avìv vudê
 • l'avìva vudê
 • a-i-avìven vudê
 • a-i-avìvi vudê
 • i avìven vudê
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé vudê
 • t'avéss vudê
 • l'avé vudê
 • a-i-avén vudê
 • a-i-avéssi vudê
 • i avén vudê

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò vudê
 • t'avrê vudê
 • l'avrà vudê
 • a-i-avràm vudê
 • a-i-avrî vudê
 • i avràn vudê

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a vóda
 • ch'ét vóda
 • ch'al vóda
 • ch'a vudàmma
 • ch'a vudèdi
 • ch'i vóden

Imperfèt

 • ch'a vudéss(a)
 • ch'ét vudéss(a)
 • ch'al vudéss(a)
 • ch'a vudéssen
 • ch'a vudéssi
 • ch'i vudéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva vudê
 • che t'àva vudê
 • ch'l' àva vudê
 • *
 • ch'a-i-avàmma vudê
 • ch'a-i-avìdi vudê

Trapasê

 • ch'i àven vudê
 • *
 • ch'a-i-avéss(a) vudê
 • che t'avéss(a) vudê
 • ch'l' avéss(a) vudê
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen vudê
 • ch'a-i-avéssi vudê
 • ch'i avéssen vudê
 • *
 • a vudarév
 • té vudaréss

Pasê

 • al vudarév
 • a vudaréven
 • a vudaréssi
 • i vudaréven
 • a-i-avrév vudê
 • t'avréss vudê

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév vudê
 • *
 • a-i-avréven vudê
 • a-i-avréssi vudê
 • i avréven vudê
 • *