PASSO DA QUI
FI.png kuulua

INFINITIIVI

preesens

 • kuulua

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • kuuluen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • kuuluva

2. partsiippi

 • kuulunut/kuuluneet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • kuulun
 • kuulut
 • kuulua
 • kuulumme
 • kuulutte
 • kuuluvat

preesens kielto

 • en kuulu
 • et kuulu
 • ei kuulu
 • emme kuulu
 • ette kuulu
 • eivät kuulu
 

imperfekti myöntö

 • kuuluin
 • kuuluit
 • kuului
 • kuuluimme
 • kuuluitte
 • kuuluivat

imperfekti kielto

 • en kuulunut
 • et kuulunut
 • ei kuulunut
 • emme kuuluneet
 • ette kuuluneet
 • eivät kuuluneet
 

perfekti myöntö

 • olen kuulunut
 • olet kuulunut
 • on kuulunut
 • olemme kuuluneet
 • olette kuuluneet
 • ovat kuuluneet

perfekti kielto

 • en ole kuulunut
 • et ole kuulunut
 • ei ole kuulunut
 • emme ole kuuluneet
 • ette ole kuuluneet
 • eivät ole kuuluneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin kuulunut
 • olit kuulunut
 • oli kuulunut
 • olimme kuuluneet
 • olitte kuuluneet
 • olivat kuuluneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut kuulunut
 • et ollut kuulunut
 • ei ollut kuulunut
 • emme olleet kuuluneet
 • ette olleet kuuluneet
 • eivät olleet kuuluneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • kuuluisin
 • kuuluisit
 • kuuluisi
 • kuuluisimme
 • kuuluisitte
 • kuuluisivat

preesens kielto

 • en kuuluisi
 • et kuuluisi
 • ei kuuluisi
 • emme kuuluisi
 • ette kuuluisi
 • eivät kuuluisi
 

perfekti myöntö

 • olisin kuulunut
 • olisit kuulunut
 • olisi kuulunut
 • olisimme kuuluneet
 • olisitte kuuluneet
 • olisivat kuuluneet

perfekti kielto

 • en olisi kuulunut
 • et olisi kuulunut
 • ei olisi kuulunut
 • emme olisi kuuluneet
 • ette olisi kuuluneet
 • eivät olisi kuuluneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • kuulu
 • kuulukoon
 • kuulukaamme
 • kuulukaa
 • kuulukoot

preesens kielto

 • älä kuulu
 • älköön kuuluko
 • älkäämme kuuluko
 • älkää kuuluko
 • älkööt kuuluko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • kuulunen
 • kuulunet
 • kuulunee
 • kuulunemme
 • kuulunette
 • kuulunevat

preesens kielto

 • en kuulune
 • et kuulune
 • ei kuulune
 • emme kuulune
 • ette kuulune
 • eivät kuulune
 

perfekti myöntö

 • lienen kuulunut
 • lienet kuulunut
 • lienee kuulunut
 • lienemme kuuluneet
 • lienette kuuluneet
 • lienevät kuuluneet

perfekti kielto

 • en liene kuulunut
 • et liene kuulunut
 • ei liene kuulunut
 • emme liene kuuluneet
 • ette liene kuuluneet
 • eivät liene kuuluneet