SQ.png ha

INFINITO

 

 • ha

PARTICIPIO

 

 • ngrënë

INDICATIVO

presente

 • ha
 • ha
 • ha
 • hamë
 • hani
 • hanë

imperfetto

 • haja
 • haje
 • hante
 • hanim
 • hanit
 • hanin
 

passato remoto

 • hëngra
 • hëngre
 • hëngri
 • hëngrëm
 • hëngrët
 • hëngrën

CONGIUNTIVO

 

 • të ha
 • të hash
 • të hajë
 • të hamë
 • të hani
 • të hanë

OTTATIVO

 

 • hëngsha
 • hëngsh
 • hëngtë
 • hëngshim
 • hëngshit
 • hëngshin

IMPERATIVO

 

 • ha
 • hani

AMMIRATIVO

 

 • hakam
 • hake
 • haka
 • hakemi
 • hakeni
 • hakan