PASSO DA QUI
FI.png taivuttaa

INFINITIIVI

preesens

 • taivuttaa

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • taivuttaen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • taivuttava

2. partsiippi

 • taivuttanut/taivuttaneet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • taivutan
 • taivutat
 • taivuttaa
 • taivutamme
 • taivutatte
 • taivuttavat

preesens kielto

 • en taivuta
 • et taivuta
 • ei taivuta
 • emme taivuta
 • ette taivuta
 • eivät taivuta
 

imperfekti myöntö

 • taivutin
 • taivutit
 • taivutti
 • taivutimme
 • taivutitte
 • taivuttivat

imperfekti kielto

 • en taivuttanut
 • et taivuttanut
 • ei taivuttanut
 • emme taivuttaneet
 • ette taivuttaneet
 • eivät taivuttaneet
 

perfekti myöntö

 • olen taivuttanut
 • olet taivuttanut
 • on taivuttanut
 • olemme taivuttaneet
 • olette taivuttaneet
 • ovat taivuttaneet

perfekti kielto

 • en ole taivuttanut
 • et ole taivuttanut
 • ei ole taivuttanut
 • emme ole taivuttaneet
 • ette ole taivuttaneet
 • eivät ole taivuttaneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin taivuttanut
 • olit taivuttanut
 • oli taivuttanut
 • olimme taivuttaneet
 • olitte taivuttaneet
 • olivat taivuttaneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut taivuttanut
 • et ollut taivuttanut
 • ei ollut taivuttanut
 • emme olleet taivuttaneet
 • ette olleet taivuttaneet
 • eivät olleet taivuttaneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • taivuttaisin
 • taivuttaisit
 • taivuttaisi
 • taivuttaisimme
 • taivuttaisitte
 • taivuttaisivat

preesens kielto

 • en taivuttaisi
 • et taivuttaisi
 • ei taivuttaisi
 • emme taivuttaisi
 • ette taivuttaisi
 • eivät taivuttaisi
 

perfekti myöntö

 • olisin taivuttanut
 • olisit taivuttanut
 • olisi taivuttanut
 • olisimme taivuttaneet
 • olisitte taivuttaneet
 • olisivat taivuttaneet

perfekti kielto

 • en olisi taivuttanut
 • et olisi taivuttanut
 • ei olisi taivuttanut
 • emme olisi taivuttaneet
 • ette olisi taivuttaneet
 • eivät olisi taivuttaneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • taivuta
 • taivuttakoon
 • taivuttakaamme
 • taivuttakaa
 • taivuttakoot

preesens kielto

 • älä taivuta
 • älköön taivuttako
 • älkäämme taivuttako
 • älkää taivuttako
 • älkööt taivuttako

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • taivuttanen
 • taivuttanet
 • taivuttanee
 • taivuttanemme
 • taivuttanette
 • taivuttanevat

preesens kielto

 • en taivuttane
 • et taivuttane
 • ei taivuttane
 • emme taivuttane
 • ette taivuttane
 • eivät taivuttane
 

perfekti myöntö

 • lienen taivuttanut
 • lienet taivuttanut
 • lienee taivuttanut
 • lienemme taivuttaneet
 • lienette taivuttaneet
 • lienevät taivuttaneet

perfekti kielto

 • en liene taivuttanut
 • et liene taivuttanut
 • ei liene taivuttanut
 • emme liene taivuttaneet
 • ette liene taivuttaneet
 • eivät liene taivuttaneet