FI.png uinua

INFINITIIVI

preesens

 • uinua

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • uinuen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • uinuva

2. partsiippi

 • uinunut/uinuneet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • uinun
 • uinut
 • uinua
 • uinumme
 • uinutte
 • uinuvat

preesens kielto

 • en uinu
 • et uinu
 • ei uinu
 • emme uinu
 • ette uinu
 • eivät uinu
 

imperfekti myöntö

 • uinuin
 • uinuit
 • uinui
 • uinuimme
 • uinuitte
 • uinuivat

imperfekti kielto

 • en uinunut
 • et uinunut
 • ei uinunut
 • emme uinuneet
 • ette uinuneet
 • eivät uinuneet
 

perfekti myöntö

 • olen uinunut
 • olet uinunut
 • on uinunut
 • olemme uinuneet
 • olette uinuneet
 • ovat uinuneet

perfekti kielto

 • en ole uinunut
 • et ole uinunut
 • ei ole uinunut
 • emme ole uinuneet
 • ette ole uinuneet
 • eivät ole uinuneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin uinunut
 • olit uinunut
 • oli uinunut
 • olimme uinuneet
 • olitte uinuneet
 • olivat uinuneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut uinunut
 • et ollut uinunut
 • ei ollut uinunut
 • emme olleet uinuneet
 • ette olleet uinuneet
 • eivät olleet uinuneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • uinuisin
 • uinuisit
 • uinuisi
 • uinuisimme
 • uinuisitte
 • uinuisivat

preesens kielto

 • en uinuisi
 • et uinuisi
 • ei uinuisi
 • emme uinuisi
 • ette uinuisi
 • eivät uinuisi
 

perfekti myöntö

 • olisin uinunut
 • olisit uinunut
 • olisi uinunut
 • olisimme uinuneet
 • olisitte uinuneet
 • olisivat uinuneet

perfekti kielto

 • en olisi uinunut
 • et olisi uinunut
 • ei olisi uinunut
 • emme olisi uinuneet
 • ette olisi uinuneet
 • eivät olisi uinuneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • uinu
 • uinukoon
 • uinukaamme
 • uinukaa
 • uinukoot

preesens kielto

 • älä uinu
 • älköön uinuko
 • älkäämme uinuko
 • älkää uinuko
 • älkööt uinuko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • uinunen
 • uinunet
 • uinunee
 • uinunemme
 • uinunette
 • uinunevat

preesens kielto

 • en uinune
 • et uinune
 • ei uinune
 • emme uinune
 • ette uinune
 • eivät uinune
 

perfekti myöntö

 • lienen uinunut
 • lienet uinunut
 • lienee uinunut
 • lienemme uinuneet
 • lienette uinuneet
 • lienevät uinuneet

perfekti kielto

 • en liene uinunut
 • et liene uinunut
 • ei liene uinunut
 • emme liene uinuneet
 • ette liene uinuneet
 • eivät liene uinuneet