PASSO DA QUI
FI.png paleltua

INFINITIIVI

preesens

 • paleltua

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • paleltuen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • paleltuva

2. partsiippi

 • paleltunut/paleltuneet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • palellun
 • palellut
 • paleltuu
 • palellumme
 • palellutte
 • paleltuvat

preesens kielto

 • en palellu
 • et palellu
 • ei palellu
 • emme palellu
 • ette palellu
 • eivät palellu
 

imperfekti myöntö

 • palelluin
 • palelluit
 • paleltui
 • palelluimme
 • palelluitte
 • paleltuivat

imperfekti kielto

 • en paleltunut
 • et paleltunut
 • ei paleltunut
 • emme paleltuneet
 • ette paleltuneet
 • eivät paleltuneet
 

perfekti myöntö

 • olen paleltunut
 • olet paleltunut
 • on paleltunut
 • olemme paleltuneet
 • olette paleltuneet
 • ovat paleltuneet

perfekti kielto

 • en ole paleltunut
 • et ole paleltunut
 • ei ole paleltunut
 • emme ole paleltuneet
 • ette ole paleltuneet
 • eivät ole paleltuneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin paleltunut
 • olit paleltunut
 • oli paleltunut
 • olimme paleltuneet
 • olitte paleltuneet
 • olivat paleltuneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut paleltunut
 • et ollut paleltunut
 • ei ollut paleltunut
 • emme olleet paleltuneet
 • ette olleet paleltuneet
 • eivät olleet paleltuneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • paleltuisin
 • paleltuisit
 • paleltuisi
 • paleltuisimme
 • paleltuisitte
 • paleltuisivat

preesens kielto

 • en paleltuisi
 • et paleltuisi
 • ei paleltuisi
 • emme paleltuisi
 • ette paleltuisi
 • eivät paleltuisi
 

perfekti myöntö

 • olisin paleltunut
 • olisit paleltunut
 • olisi paleltunut
 • olisimme paleltuneet
 • olisitte paleltuneet
 • olisivat paleltuneet

perfekti kielto

 • en olisi paleltunut
 • et olisi paleltunut
 • ei olisi paleltunut
 • emme olisi paleltuneet
 • ette olisi paleltuneet
 • eivät olisi paleltuneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • palellu
 • paleltukoon
 • paleltukaamme
 • paleltukaa
 • paleltukoot

preesens kielto

 • älä palellu
 • älköön paleltuko
 • älkäämme paleltuko
 • älkää paleltuko
 • älkööt paleltuko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • paleltunen
 • paleltunet
 • paleltunee
 • paleltunemme
 • paleltunette
 • paleltunevat

preesens kielto

 • en paleltune
 • et paleltune
 • ei paleltune
 • emme paleltune
 • ette paleltune
 • eivät paleltune
 

perfekti myöntö

 • lienen paleltunut
 • lienet paleltunut
 • lienee paleltunut
 • lienemme paleltuneet
 • lienette paleltuneet
 • lienevät paleltuneet

perfekti kielto

 • en liene paleltunut
 • et liene paleltunut
 • ei liene paleltunut
 • emme liene paleltuneet
 • ette liene paleltuneet
 • eivät liene paleltuneet