PASSO DA QUI
FI.png keskustella

INFINITIIVI

preesens

 • keskustella

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • keskustellen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • keskusteleva

2. partsiippi

 • keskustellut/keskustelleet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • keskustelen
 • keskustelet
 • keskustelee
 • keskustelemme
 • keskustelette
 • keskustelevat

preesens kielto

 • en keskustele
 • et keskustele
 • ei keskustele
 • emme keskustele
 • ette keskustele
 • eivät keskustele
 

imperfekti myöntö

 • keskustelin
 • keskustelit
 • keskusteli
 • keskustelimme
 • keskustelitte
 • keskustelivat

imperfekti kielto

 • en keskustellut
 • et keskustellut
 • ei keskustellut
 • emme keskustelleet
 • ette keskustelleet
 • eivät keskustelleet
 

perfekti myöntö

 • olen keskustellut
 • olet keskustellut
 • on keskustellut
 • olemme keskustelleet
 • olette keskustelleet
 • ovat keskustelleet

perfekti kielto

 • en ole keskustellut
 • et ole keskustellut
 • ei ole keskustellut
 • emme ole keskustelleet
 • ette ole keskustelleet
 • eivät ole keskustelleet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin keskustellut
 • olit keskustellut
 • oli keskustellut
 • olimme keskustelleet
 • olitte keskustelleet
 • olivat keskustelleet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut keskustellut
 • et ollut keskustellut
 • ei ollut keskustellut
 • emme olleet keskustelleet
 • ette olleet keskustelleet
 • eivät olleet keskustelleet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • keskustelisin
 • keskustelisit
 • keskustelisi
 • keskustelisimme
 • keskustelisitte
 • keskustelisivat

preesens kielto

 • en keskustelisi
 • et keskustelisi
 • ei keskustelisi
 • emme keskustelisi
 • ette keskustelisi
 • eivät keskustelisi
 

perfekti myöntö

 • olisin keskustellut
 • olisit keskustellut
 • olisi keskustellut
 • olisimme keskustelleet
 • olisitte keskustelleet
 • olisivat keskustelleet

perfekti kielto

 • en olisi keskustellut
 • et olisi keskustellut
 • ei olisi keskustellut
 • emme olisi keskustelleet
 • ette olisi keskustelleet
 • eivät olisi keskustelleet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • keskustele
 • keskustelkoon
 • keskustelkaamme
 • keskustelkaa
 • keskustelkoot

preesens kielto

 • älä keskustele
 • älköön keskustelko
 • älkäämme keskustelko
 • älkää keskustelko
 • älkööt keskustelko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • keskustellen
 • keskustellet
 • keskustellee
 • keskustellemme
 • keskustellette
 • keskustellevat

preesens kielto

 • en keskustelle
 • et keskustelle
 • ei keskustelle
 • emme keskustelle
 • ette keskustelle
 • eivät keskustelle
 

perfekti myöntö

 • lienen keskustellut
 • lienet keskustellut
 • lienee keskustellut
 • lienemme keskustelleet
 • lienette keskustelleet
 • lienevät keskustelleet

perfekti kielto

 • en liene keskustellut
 • et liene keskustellut
 • ei liene keskustellut
 • emme liene keskustelleet
 • ette liene keskustelleet
 • eivät liene keskustelleet