PASSO DA QUI
EN.png dandify

SIMPLE PRESENT

Affirmative

 • I dandify
 • you dandify
 • she/he/it dandifies
 • we dandify
 • you dandify
 • they dandify

Negative

 • I do not dandify
 • you do not dandify
 • she/he/it does not dandify
 • we do not dandify
 • you do not dandify
 • they do not dandify
 

Interrogative

 • do I dandify ?
 • do you dandify ?
 • does she/he/it dandify ?
 • do we dandify ?
 • do you dandify ?
 • do they dandify ?

Negative - Interrogative

 • do I not dandify ?
 • do you not dandify ?
 • does she/he/it not dandify ?
 • do we not dandify ?
 • do you not dandify ?
 • do they not dandify ?

PRESENT CONTINUOUS

Affirmative

 • I am dandifying
 • you are dandifying
 • she/he/it is dandifying
 • we are dandifying
 • you are dandifying
 • they are dandifying

Negative

 • I am not dandifying
 • you are not dandifying
 • she/he/it is not dandifying
 • we are not dandifying
 • you are not dandifying
 • they are not dandifying
 

Interrogative

 • am I dandifying ?
 • are you dandifying ?
 • is she/he/it dandifying ?
 • are we dandifying ?
 • are you dandifying ?
 • are they dandifying ?

Negative - Interrogative

 • am I not dandifying ?
 • are you not dandifying ?
 • is she/he/it not dandifying ?
 • are we not dandifying ?
 • are you not dandifying ?
 • are they not dandifying ?

SIMPLE PAST

Affirmative

 • I dandified
 • you dandified
 • she/he/it dandified
 • we dandified
 • you dandified
 • they dandified

Negative

 • I did not dandify
 • you did not dandify
 • she/he/it did not dandify
 • we did not dandify
 • you did not dandify
 • they did not dandify
 

Interrogative

 • did I dandify ?
 • did you dandify ?
 • did she/he/it dandify ?
 • did we dandify ?
 • did you dandify ?
 • did they dandify ?

Negative - Interrogative

 • did I not dandify ?
 • did you not dandify ?
 • did she/he/it not dandify ?
 • did we not dandify ?
 • did you not dandify ?
 • did they not dandify ?

PRESENT PERFECT

Affirmative

 • I have dandified
 • you have dandified
 • she/he/it has dandified
 • we have dandified
 • you have dandified
 • they have dandified

Negative

 • I have not dandified
 • you have not dandified
 • she/he/it has not dandified
 • we have not dandified
 • you have not dandified
 • they have not dandified
 

Interrogative

 • have I dandified ?
 • have you dandified ?
 • has she/he/it dandified ?
 • have we dandified ?
 • have you dandified ?
 • have they dandified ?

Negative - Interrogative

 • have I not dandified ?
 • have you not dandified ?
 • has she/he/it not dandified ?
 • have we not dandified ?
 • have you not dandified ?
 • have they not dandified ?

PAST CONTINUOUS

Affirmative

 • I was dandifying
 • you were dandifying
 • she/he/it was dandifying
 • we were dandifying
 • you were dandifying
 • they were dandifying

Negative

 • I was not dandifying
 • you were not dandifying
 • she/he/it was not dandifying
 • you were not dandifying
 • you were not dandifying
 • they were not dandifying
 

Interrogative

 • was I dandifying ?
 • were you dandifying ?
 • was she/he/it dandifying ?
 • were we dandifying ?
 • were you dandifying ?
 • were they dandifying ?

Negative - Interrogative

 • was I not dandifying ?
 • were you not dandifying ?
 • was she/he/it not dandifying ?
 • were we not dandifying ?
 • were you not dandifying ?
 • were they not dandifying ?

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Affirmative

 • I have been dandifying
 • you have been dandifying
 • she/he/it has been dandifying
 • we have been dandifying
 • you have been dandifying
 • they have been dandifying

Negative

 • I have not been dandifying
 • you have not been dandifying
 • she/he/it has not been dandifying
 • we have not been dandifying
 • you have not been dandifying
 • they have not been dandifying
 

Interrogative

 • have I been dandifying ?
 • have you been dandifying ?
 • has she/he/it been dandifying ?
 • have we been dandifying ?
 • have you been dandifying ?
 • have they been dandifying ?

Negative - Interrogative

 • have I not been dandifying ?
 • have you not been dandifying ?
 • has she/he/it not been dandifying ?
 • have we not been dandifying ?
 • have you not been dandifying ?
 • have they not been dandifying ?

PAST PERFECT

Affirmative

 • I had dandified
 • you had dandified
 • she/he/it had dandified
 • we had dandified
 • you had dandified
 • they had dandified

Negative

 • I had not dandified
 • you had not dandified
 • she/he/it had not dandified
 • we had not dandified
 • you had not dandified
 • they had not dandified
 

Interrogative

 • had I dandified ?
 • had you dandified ?
 • had she/he/it dandified ?
 • had we dandified ?
 • had you dandified ?
 • had they dandified ?

Negative - Interrogative

 • had I not dandified ?
 • had you not dandified ?
 • had she/he/it not dandified ?
 • had we not dandified ?
 • had you not dandified ?
 • had they not dandified ?

PAST PERFECT CONTINUOUS

Affirmative

 • I had been dandifying
 • you had been dandifying
 • she/he/it had been dandifying
 • we had been dandifying
 • you had been dandifying
 • they had been dandifying

Negative

 • I had not been dandifying
 • you had not been dandifying
 • she/he/it had not been dandifying
 • we had not been dandifying
 • you had not been dandifying
 • they had not been dandifying
 

Interrogative

 • had I been dandifying ?
 • had you been dandifying ?
 • had she/he/it been dandifying ?
 • had we been dandifying ?
 • had you been dandifying ?
 • had they been dandifying ?

Negative - Interrogative

 • had I not been dandifying ?
 • had you not been dandifying ?
 • had she/he/it not been dandifying ?
 • had we not been dandifying ?
 • had you not been dandifying ?
 • had they not been dandifying ?