PASSO DA QUI
FI.png nauraa

INFINITIIVI

preesens

 • nauraa

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • nauraen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • naurava

2. partsiippi

 • nauranut/nauraneet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • nauran
 • naurat
 • nauraa
 • nauramme
 • nauratte
 • nauravat

preesens kielto

 • en naura
 • et naura
 • ei naura
 • emme naura
 • ette naura
 • eivät naura
 

imperfekti myöntö

 • nauroin
 • nauriot
 • nauroi
 • nauroimme
 • nauroitte
 • nauroivat

imperfekti kielto

 • en nauranut
 • et nauranut
 • ei nauranut
 • emme nauraneet
 • ette nauraneet
 • eivät nauraneet
 

perfekti myöntö

 • olen nauranut
 • olet nauranut
 • on nauranut
 • olemme nauraneet
 • olette nauraneet
 • ovat nauraneet

perfekti kielto

 • en ole nauranut
 • et ole nauranut
 • ei ole nauranut
 • emme ole nauraneet
 • ette ole nauraneet
 • eivät ole nauraneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin nauranut
 • olit nauranut
 • oli nauranut
 • olimme nauraneet
 • olitte nauraneet
 • olivat nauraneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut nauranut
 • et ollut nauranut
 • ei ollut nauranut
 • emme olleet nauraneet
 • ette olleet nauraneet
 • eivät olleet nauraneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • nauraisin
 • nauraisit
 • nauraisi
 • nauraisimme
 • nauraisitte
 • nauraisivat

preesens kielto

 • en nauraisi
 • et nauraisi
 • ei nauraisi
 • emme nauraisi
 • ette nauraisi
 • eivät nauraisi
 

perfekti myöntö

 • olisin nauranut
 • olisit nauranut
 • olisi nauranut
 • olisimme nauraneet
 • olisitte nauraneet
 • olisivat nauraneet

perfekti kielto

 • en olisi nauranut
 • et olisi nauranut
 • ei olisi nauranut
 • emme olisi nauraneet
 • ette olisi nauraneet
 • eivät olisi nauraneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • naura
 • naurakoon
 • naurakaamme
 • naurakaa
 • naurakoot

preesens kielto

 • älä naura
 • älköön naurako
 • älkäämme naurako
 • älkää naurako
 • älkööt naurako

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • nauranen
 • nauranet
 • nauranee
 • nauranemme
 • nauranette
 • nauranevat

preesens kielto

 • en naurane
 • et naurane
 • ei naurane
 • emme naurane
 • ette naurane
 • eivät naurane
 

perfekti myöntö

 • lienen nauranut
 • lienet nauranut
 • lienee nauranut
 • lienemme nauraneet
 • lienette nauraneet
 • lienevät nauraneet

perfekti kielto

 • en liene nauranut
 • et liene nauranut
 • ei liene nauranut
 • emme liene nauraneet
 • ette liene nauraneet
 • eivät liene nauraneet