PASSO DA QUI
FI.png haaveilla

INFINITIIVI

preesens

 • haaveilla

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • haaveillen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • haaveileva

2. partsiippi

 • haaveillut/haaveilleet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • haaveilen
 • haaveilet
 • haaveilee
 • haaveilemme
 • haaveilette
 • haaveilevat

preesens kielto

 • en haaveile
 • et haaveile
 • ei haaveile
 • emme haaveile
 • ette haaveile
 • eivät haaveile
 

imperfekti myöntö

 • haaveilin
 • haaveilit
 • haaveili
 • haaveilimme
 • haaveilitte
 • haaveilivat

imperfekti kielto

 • en haaveillut
 • et haaveillut
 • ei haaveillut
 • emme haaveilleet
 • ette haaveilleet
 • eivät haaveilleet
 

perfekti myöntö

 • olen haaveillut
 • olet haaveillut
 • on haaveillut
 • olemme haaveilleet
 • olette haaveilleet
 • ovat haaveilleet

perfekti kielto

 • en ole haaveillut
 • et ole haaveillut
 • ei ole haaveillut
 • emme ole haaveilleet
 • ette ole haaveilleet
 • eivät ole haaveilleet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin haaveillut
 • olit haaveillut
 • oli haaveillut
 • olimme haaveilleet
 • olitte haaveilleet
 • olivat haaveilleet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut haaveillut
 • et ollut haaveillut
 • ei ollut haaveillut
 • emme olleet haaveilleet
 • ette olleet haaveilleet
 • eivät olleet haaveilleet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • haaveilisin
 • haaveilisit
 • haaveilisi
 • haaveilisimme
 • haaveilisitte
 • haaveilisivat

preesens kielto

 • en haaveilisi
 • et haaveilisi
 • ei haaveilisi
 • emme haaveilisi
 • ette haaveilisi
 • eivät haaveilisi
 

perfekti myöntö

 • olisin haaveillut
 • olisit haaveillut
 • olisi haaveillut
 • olisimme haaveilleet
 • olisitte haaveilleet
 • olisivat haaveilleet

perfekti kielto

 • en olisi haaveillut
 • et olisi haaveillut
 • ei olisi haaveillut
 • emme olisi haaveilleet
 • ette olisi haaveilleet
 • eivät olisi haaveilleet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • haaveile
 • haaveilkoon
 • haaveilkaamme
 • haaveilkaa
 • haaveilkoot

preesens kielto

 • älä haaveile
 • älköön haaveilko
 • älkäämme haaveilko
 • älkää haaveilko
 • älkööt haaveilko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • haaveillen
 • haaveillet
 • haaveillee
 • haaveillemme
 • haaveillette
 • haaveillevat

preesens kielto

 • en haaveille
 • et haaveille
 • ei haaveille
 • emme haaveille
 • ette haaveille
 • eivät haaveille
 

perfekti myöntö

 • lienen haaveillut
 • lienet haaveillut
 • lienee haaveillut
 • lienemme haaveilleet
 • lienette haaveilleet
 • lienevät haaveilleet

perfekti kielto

 • en liene haaveillut
 • et liene haaveillut
 • ei liene haaveillut
 • emme liene haaveilleet
 • ette liene haaveilleet
 • eivät liene haaveilleet