FI.png uudistaa

INFINITIIVI

preesens

 • uudistaa

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • uudistaen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • uudistava

2. partsiippi

 • uudistanut/uudistaneet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • uudistan
 • uudistat
 • uudistaa
 • uudistamme
 • uudistatte
 • uudistavat

preesens kielto

 • en uudista
 • et uudista
 • ei uudista
 • emme uudista
 • ette uudista
 • eivät uudista
 

imperfekti myöntö

 • uudistin
 • uudistit
 • uudisti
 • uudistimme
 • uudistitte
 • uudistivat

imperfekti kielto

 • en uudistanut
 • et uudistanut
 • ei uudistanut
 • emme uudistaneet
 • ette uudistaneet
 • eivät uudistaneet
 

perfekti myöntö

 • olen uudistanut
 • olet uudistanut
 • on uudistanut
 • olemme uudistaneet
 • olette uudistaneet
 • ovat uudistaneet

perfekti kielto

 • en ole uudistanut
 • et ole uudistanut
 • ei ole uudistanut
 • emme ole uudistaneet
 • ette ole uudistaneet
 • eivät ole uudistaneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin uudistanut
 • olit uudistanut
 • oli uudistanut
 • olimme uudistaneet
 • olitte uudistaneet
 • olivat uudistaneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut uudistanut
 • et ollut uudistanut
 • ei ollut uudistanut
 • emme olleet uudistaneet
 • ette olleet uudistaneet
 • eivät olleet uudistaneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • uudistaisin
 • uudistaisit
 • uudistaisi
 • uudistaisimme
 • uudistaisitte
 • uudistaisivat

preesens kielto

 • en uudistaisi
 • et uudistaisi
 • ei uudistaisi
 • emme uudistaisi
 • ette uudistaisi
 • eivät uudistaisi
 

perfekti myöntö

 • olisin uudistanut
 • olisit uudistanut
 • olisi uudistanut
 • olisimme uudistaneet
 • olisitte uudistaneet
 • olisivat uudistaneet

perfekti kielto

 • en olisi uudistanut
 • et olisi uudistanut
 • ei olisi uudistanut
 • emme olisi uudistaneet
 • ette olisi uudistaneet
 • eivät olisi uudistaneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • uudista
 • uudistakoon
 • uudistakaamme
 • uudistakaa
 • uudistakoot

preesens kielto

 • älä uudista
 • älköön uudistako
 • älkäämme uudistako
 • älkää uudistako
 • älkööt uudistako

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • uudistanen
 • uudistanet
 • uudistanee
 • uudistanemme
 • uudistanette
 • uudistanevat

preesens kielto

 • en uudistane
 • et uudistane
 • ei uudistane
 • emme uudistane
 • ette uudistane
 • eivät uudistane
 

perfekti myöntö

 • lienen uudistanut
 • lienet uudistanut
 • lienee uudistanut
 • lienemme uudistaneet
 • lienette uudistaneet
 • lienevät uudistaneet

perfekti kielto

 • en liene uudistanut
 • et liene uudistanut
 • ei liene uudistanut
 • emme liene uudistaneet
 • ette liene uudistaneet
 • eivät liene uudistaneet