PASSO DA QUI
FI.png osoittaa

INFINITIIVI

preesens

 • osoittaa

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • osoittaen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • osoittava

2. partsiippi

 • osoittanut/osoittaneet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • osoitan
 • osoitat
 • osoittaa
 • osoitamme
 • osoitatte
 • osoittavat

preesens kielto

 • en osoita
 • et osoita
 • ei osoita
 • emme osoita
 • ette osoita
 • eivät osoita
 

imperfekti myöntö

 • osoitin
 • osoitit
 • osoitti
 • osoitimme
 • osoititte
 • osoittivat

imperfekti kielto

 • en osoittanut
 • et osoittanut
 • ei osoittanut
 • emme osoittaneet
 • ette osoittaneet
 • eivät osoittaneet
 

perfekti myöntö

 • olen osoittanut
 • olet osoittanut
 • on osoittanut
 • olemme osoittaneet
 • olette osoittaneet
 • ovat osoittaneet

perfekti kielto

 • en ole osoittanut
 • et ole osoittanut
 • ei ole osoittanut
 • emme ole osoittaneet
 • ette ole osoittaneet
 • eivät ole osoittaneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin osoittanut
 • olit osoittanut
 • oli osoittanut
 • olimme osoittaneet
 • olitte osoittaneet
 • olivat osoittaneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut osoittanut
 • et ollut osoittanut
 • ei ollut osoittanut
 • emme olleet osoittaneet
 • ette olleet osoittaneet
 • eivät olleet osoittaneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • osoittaisin
 • osoittaisit
 • osoittaisi
 • osoittaisimme
 • osoittaisitte
 • osoittaisivat

preesens kielto

 • en osoittaisi
 • et osoittaisi
 • ei osoittaisi
 • emme osoittaisi
 • ette osoittaisi
 • eivät osoittaisi
 

perfekti myöntö

 • olisin osoittanut
 • olisit osoittanut
 • olisi osoittanut
 • olisimme osoittaneet
 • olisitte osoittaneet
 • olisivat osoittaneet

perfekti kielto

 • en olisi osoittanut
 • et olisi osoittanut
 • ei olisi osoittanut
 • emme olisi osoittaneet
 • ette olisi osoittaneet
 • eivät olisi osoittaneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • osoita
 • osoittakoon
 • osoittakaamme
 • osoittakaa
 • osoittakoot

preesens kielto

 • älä osoita
 • älköön osoittako
 • älkäämme osoittako
 • älkää osoittako
 • älkööt osoittako

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • osoittanen
 • osoittanet
 • osoittanee
 • osoittanemme
 • osoittanette
 • osoittanevat

preesens kielto

 • en osoittane
 • et osoittane
 • ei osoittane
 • emme osoittane
 • ette osoittane
 • eivät osoittane
 

perfekti myöntö

 • lienen osoittanut
 • lienet osoittanut
 • lienee osoittanut
 • lienemme osoittaneet
 • lienette osoittaneet
 • lienevät osoittaneet

perfekti kielto

 • en liene osoittanut
 • et liene osoittanut
 • ei liene osoittanut
 • emme liene osoittaneet
 • ette liene osoittaneet
 • eivät liene osoittaneet