PASSO DA QUI
NL.png mercantilliseren

INDICATIVE ACTIVE

Infinitive

 • mercantilliseren

O.t.t. (Present)

 • mercantilliseerde
 • mercantilliseerde
 • mercantilliseerde
 • mercantilliseerde
 • mercantilliseerden
 • mercantilliseerden
 • mercantilliseerden
 

O.v.t. (Past)

 • zal mercantilliseren
 • zult mercantilliseren
 • zal mercantilliseren
 • zult mercantilliseren
 • zult mercantilliseren
 • zullen mercantilliseren
 • zullen mercantilliseren

O.t.t.t. (Future)

 • was gemercantilliseerd
 • was gemercantilliseerd
 • was gemercantilliseerd
 • was gemercantilliseerd
 • waren gemercantilliseerd
 • waren gemercantilliseerd
 • waren gemercantilliseerd
 

O.v.t.t. (Condicional)

 • ben gemercantilliseerd
 • bent gemercantilliseerd
 • is gemercantilliseerd
 • bent gemercantilliseerd
 • zijn gemercantilliseerd
 • zijn gemercantilliseerd
 • zijn gemercantilliseerd

V.t.t.t. (Future Perfect)

 • zal gemercantilliseerd zijn
 • zult gemercantilliseerd zijn
 • zal gemercantilliseerd zijn
 • zult gemercantilliseerd zijn
 • zult gemercantilliseerd zijn
 • zullen gemercantilliseerd zijn
 • zullen gemercantilliseerd zijn
 

v.v.t.t. (Conditional Perfect)

 • zou gemercantilliseerd zijn
 • zou gemercantilliseerd zijn
 • zou gemercantilliseerd zijn
 • zou gemercantilliseerd zijn
 • zouden gemercantilliseerd zijn
 • zouden gemercantilliseerd zijn
 • zouden gemercantilliseerd zijn

LIJDENDE VORM (SYNOPSIS)

O.t.t. (Present)

 • *
 •  

O.v.t. (Past)

 • *
 •  
 

O.t.t.t. (Future)

 • *
 •  

O.v.t.t. (Condicional)

 • *
 •  
 

V.t.t. (Present Perfect)

 • *
 •  

V.v.t. (Past Perfect)

 • *
 •  
 

V.t.t.t. (Future Perfect)

 • *
 •  

v.v.t.t. (Conditional Perfect)

 • *
 •