NL.png keeuwen

INDICATIVE ACTIVE

Infinitive

 • keeuwen

O.t.t. (Present)

 • *
 • *
 • keeuwde
 • *
 • *
 • *
 • keeuwden
 

O.v.t. (Past)

 • *
 • *
 • zal keeuwen
 • *
 • *
 • *
 • zullen keeuwen

O.t.t.t. (Future)

 • *
 • had gekeeuwd
 • had gekeeuwd
 • *
 • *
 • *
 • hadden gekeeuwd
 

O.v.t.t. (Condicional)

 • *
 • *
 • heeft gekeeuwd
 • *
 • *
 • *
 • hebben gekeeuwd

V.t.t.t. (Future Perfect)

 • *
 • *
 • zal gekeeuwd hebben
 • *
 • *
 • *
 • zullen gekeeuwd hebben
 

v.v.t.t. (Conditional Perfect)

 • *
 • *
 • zou gekeeuwd hebben
 • *
 • *
 • *
 • zouden gekeeuwd hebben

LIJDENDE VORM (SYNOPSIS)

O.t.t. (Present)

 • *
 •  

O.v.t. (Past)

 • *
 •  
 

O.t.t.t. (Future)

 • *
 •  

O.v.t.t. (Condicional)

 • *
 •  
 

V.t.t. (Present Perfect)

 • *
 •  

V.v.t. (Past Perfect)

 • *
 •  
 

V.t.t.t. (Future Perfect)

 • *
 •  

v.v.t.t. (Conditional Perfect)

 • *
 •