MP.png zewma

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • zewma

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • zewmalan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • zewmalen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • zewmanofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • zewmalan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • zewmalan
 • zewmaylami
 • zewmalay
 • zewmalayu
 • zewmalaymu
 • zewmalaygu
 • zewmalayiñ
 • zewmalaymün
 • zewmalaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • zewmalelan
 • zewmalelaymi
 • zewmalelay
 • zewmalelayu
 • zewmalelaymu
 • zewmalelaygu
 • zewmalelaiñ
 • zewmalelaymün
 • zewmalelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • zewmalan
 • zewmalaymi
 • zewmalay
 • zewmalayu
 • zewmalaymu
 • zewmalaygu
 • zewmalayiñ
 • zewmalaymün
 • zewmalaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • zewmapelayan
 • zewmapelayaymi
 • zewmapelayay
 • zewmapelayayu
 • zewmapelayaymu
 • zewmapelayaygu
 • zewmapelayaiñ
 • zewmapelayaymün
 • zewmapelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • zewmapelan
 • zewmapelaymi
 • zewmapelay
 • zewmapelayu
 • zewmapelaymu
 • zewmapelaygu
 • zewmapelaiñ
 • zewmapelaymün
 • zewmapelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • zewmapelafun
 • zewmapelafuymi
 • zewmapelafuy
 • zewmapelafuyu
 • zewmapelafuymu
 • zewmapelafuygu
 • zewmapelafuiñ
 • zewmapefulaymün
 • zewmapelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • zewmapenofuli
 • zewmapenofulimi
 • zewmapenofule
 • zewmapenofuliyu
 • zewmapefunoleymu
 • zewmapenofuleyegu
 • zewmapenofuliyiñ
 • zewmapenofuleymün
 • zewmapenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • zewmapenoli
 • zewmapenolimi
 • zewmapenole
 • zewmapenoliyu
 • zewmapenoliymu
 • zewmapenoliygu
 • zewmapenoliyiñ
 • zewmapenoliymün
 • zewmapenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • zewmalayafun
 • zewmalayafuymi
 • zewmalayafuy
 • zewmalayafuyu
 • zewmalayafuymu
 • zewmalayafuygu
 • zewmalayafuiñ
 • zewmalayafuymün
 • zewmalayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • zewmalayafunem
 • zewmalayafuymiyem
 • zewmalayafuyem
 • zewmalayafuyuem
 • zewmalayafuymuem
 • zewmalayafuyguem
 • zewmalayafuiñem
 • zewmalayafuymünem
 • zewmalayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • zewmakilchi
 • zewmakilge
 • zewmakilpe
 • zewmakiliyu
 • zewmakinolmu
 • zewmakinolpeyegu
 • zewmalayaiñ
 • zewmalayaymün
 • zewmalayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • zewmarumenofuli
 • zewmarumenofulimi
 • zewmarumenofule
 • zewmarumenofuliyu
 • zewmarumenofulimu
 • zewmarumenofuleyegu
 • zewmarumenofuliyiñ
 • zewmarumenofuliymün
 • zewmarumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • zewmanofuli
 • zewmanofulimi
 • zewmanofule
 • zewmanofuliyu
 • zewmanofulimu
 • zewmanofuleyegu
 • zewmanofuliyiñ
 • zewmanofuliymün
 • zewmanofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • zewmapenoli
 • zewmapenolmi
 • zewmapenole
 • zewmapenoliyu
 • zewmapenolimu
 • zewmapenoleygu
 • zewmapenoliyiñ
 • zewmapenoliymün
 • zewmapenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • zewmarumepenoli
 • zewmarumepenolmi
 • zewmarumepenole
 • zewmarumepenoliyu
 • zewmarumepenoliymu
 • zewmarumepenoleygu
 • zewmarumepenoliyiñ
 • zewmarumepenoliymün
 • zewmarumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • zewmakapenoli
 • zewmakapenolmi
 • zewmakapenole
 • zewmakapenoliyu
 • zewmakapenolimu
 • zewmakapenoleyegu
 • zewmakapenoliyiñ
 • zewmakapenloiymün
 • zewmakapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • zewmakilchi
 • zewmakil
 • zewmakilpe
 • zewmakilyu
 • zewmakilmu
 • zewmakilpeyegu
 • zewmakiliñ
 • zewmakilmün
 • zewmakilpeyegün