TR.png yükselmek

MASTAR

mastar

 • yükselmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • yükseliyorum
 • yükseliyorsun
 • yükseliyor
 • yükseliyoruz
 • yükseliyorsunuz
 • yükseliyorlar

geniş zaman

 • yükselirim
 • yükselirsin
 • yükselir
 • yükseliriz
 • yükselirsiniz
 • yükselirler
 

dili geçmiş zaman

 • yükseldim
 • yükseldin
 • yükseldi
 • yükseldik
 • yükseldiniz
 • yükseldiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • yükseliyormuşum
 • yükseliyormuşsun
 • yükseliyormuş
 • yükseliyormuşuz
 • yükseliyormuşsunuz
 • yükseliyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • yükselirmişim
 • yükselirmişsin
 • yükselirmiş
 • yükselirmişiz
 • yükselirmişsiniz
 • yükselirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • yükseliyordum
 • yükseliyordun
 • yükseliyordu
 • yükseliyorduk
 • yükseliyordunuz
 • yükseliyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • yükselmiştim
 • yükselmiştin
 • yükselmişti
 • yükselmiştik
 • yükselmiştiniz
 • yükselmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • yükselmişmişim
 • yükselmişmişsin
 • yükselmişmiş
 • yükselmişmişiz
 • yükselmişmişiniz
 • yükselmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • yükselmiş olacağım
 • yükselmiş olacaksın
 • yükselmiş olacak
 • yükselmiş olacağız
 • yükselmiş olacaksınız
 • yükselmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • yükselseydim
 • yükselseydin
 • yükselseydi
 • yükselseydik
 • yükselseydiniz
 • yükselseydiler
 

şartın rivayeti

 • yükselseymişim
 • yükselseymişsin
 • yükselseymiş
 • yükselseymişiz
 • yükselseymişsiniz
 • yükselseymişler

gelecek zaman

 • yükseleceğim
 • yükseleceksin
 • yükselecek
 • yükseleceğiz
 • yükseleceksiniz
 • yükselecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • yükselecektim
 • yükselecektin
 • yükselecekti
 • yükselecektik
 • yükselecektiniz
 • yükselecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • yükselecekmişim
 • yükselecekmişsin
 • yükselecekmiş
 • yükselecekmişiz
 • yükselecekmişsiniz
 • yükselecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • yükseleceksem
 • yükseleceksen
 • yükselecekse
 • yükseleceksek
 • yükselecekseniz
 • yükselecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • yükselmeliyim
 • yükselmelisin
 • yükselmeli(dir)
 • yükselmeliyiz
 • yükselmeliisiniz
 • yükselmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • yükselmeliydim
 • yükselmeliydin
 • yükselmeliydi
 • yükselmeliydik
 • yükselmeliydiniz
 • yükselmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • yükselmeliymişim
 • yükselmeliymişsin
 • yükselmeliymiş
 • yükselmeliymişiz
 • yükselmeliymişsiniz
 • yükselmeliymişler

EMIR

emir

 • yüksel
 • yükselsin
 • yükselelim
 • yükselin(iz)
 • yükselsinler

ŞART

şart

 • yükselsem
 • yükselsen
 • yükselse
 • yükselsek
 • yükselseniz
 • yükselseler

şimdiki zamanın şartı

 • yükseliyorsam
 • yükseliyorsan
 • yükseliyorsa
 • yükseliyorsak
 • yükseliyorsanız
 • yükseliyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • yükselirsem
 • yükselirsen
 • yükselirse
 • yükselirsek
 • yükselirseniz
 • yükselirseler

dili geçmişin şartı

 • yükseldiysem
 • yükseldiysen
 • yükseldiyse
 • yükseldiysek
 • yükseldiyseniz
 • yükseldiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • yükselmişsem
 • yükselmişsen
 • yükselmişse
 • yükselmişsek
 • yükselmişseniz
 • yükselmişseler

DILEK

dilek

 • yükseleyim
 • yükselesin
 • yüksele
 • yükselelim
 • yükselesiniz
 • yükseleler

dileğin hikayesi

 • yükseleydim
 • yükseleydin
 • yükseleydi
 • yükseleydik
 • yükseleydiniz
 • yükseleydiler
 

dileğin rivayeti

 • yükseleymişim
 • yükseleymişsin
 • yükseleymiş
 • yükseleydiler
 • yükseleymişsiniz
 • yükseleymişler