SK.png veriť

NEURČITOK

 

 • veriť

PRECHODNÍK

 

 • veriac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • veriaci
 • veriaca
 • veriace
 • veriaci
 • veriace
 • veriace

Minulé Činné

 • verivší
 • verivšia
 • verivšie
 • verivší
 • verivšie
 • verivšie
 

Minulé Trpné

 • verený
 • verená
 • verené
 • verení
 • verené
 • verené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • verím
 • veríš
 • verí
 • veríme
 • veríte
 • veria

Budúci Čas

 • budem veriť
 • budeš veriť
 • bude veriť
 • budeme veriť
 • budete veriť
 • budú veriť
 

Minulý Čas

 • veril/a/o som
 • veril/a/o si
 • veril/a/o
 • verili sme
 • verili ste
 • verili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • veril/a/o by som
 • veril/a/o by si
 • veril/a/o by
 • verili by sme
 • verili by ste
 • verili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som veril/a/o
 • bol/a/o by si veril/a/o
 • bol/a/o by veril/a/o
 • boli by sme verili
 • boli by ste verili
 • boli by verili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • ver!
 • nech verí!
 • verme!
 • verte!
 • nech veria!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • verenie