FI.png tulvia

INFINITIIVI

preesens

 • tulvia

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • tulvien

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • tulviva

2. partsiippi

 • tulvineet/tulvinut

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • tulvin
 • tulvit
 • tulvii
 • tulvimme
 • tulvitte
 • tulvivat

preesens kielto

 • en tulvi
 • et tulvi
 • ei tulvi
 • emme tulvi
 • ette tulvi
 • eivät tulvi
 

imperfekti myöntö

 • tulvin
 • tulvit
 • tulvi
 • tulvimme
 • tulvitte
 • tulvivat

imperfekti kielto

 • en tulvinut
 • et tulvinut
 • ei tulvinut
 • emme tulvineet
 • ette tulvineet
 • eivät tulvineet
 

perfekti myöntö

 • olen tulvinut
 • olet tulvinut
 • on tulvinut
 • olemme tulvineet
 • olette tulvineet
 • ovat tulvineet

perfekti kielto

 • en ole tulvinut
 • et ole tulvinut
 • ei ole tulvinut
 • emme ole tulvineet
 • ette ole tulvineet
 • eivät ole tulvineet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin tulvinut
 • olit tulvinut
 • oli tulvinut
 • olimme tulvineet
 • olitte tulvineet
 • olivat tulvineet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut tulvinut
 • et ollut tulvinut
 • ei ollut tulvinut
 • emme olleet tulvineet
 • ette olleet tulvineet
 • eivät olleet tulvineet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • tulviisin
 • tulviisit
 • tulviisi
 • tulviisimme
 • tulviisitte
 • tulvisivat

preesens kielto

 • en tulviisi
 • et tulviisi
 • ei tulviisi
 • emme tulviisi
 • ette tulviisi
 • eivät tulviisi
 

perfekti myöntö

 • olisin tulvinut
 • olisit tulvinut
 • olisi tulvinut
 • olisimme tulvineet
 • olisitte tulvineet
 • olisivat tulvineet

perfekti kielto

 • en olisi tulvinut
 • et olisi tulvinut
 • ei olisi tulvinut
 • emme olisi tulvineet
 • ette olisi tulvineet
 • eivät olisi tulvineet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • tulvi
 • tulvikoon
 • tulvikaamme
 • tulvikaa
 • tulvikoot

preesens kielto

 • älä tulvi
 • älköön tulviko
 • älkäämme tulviko
 • älkää tulviko
 • älkööt tulviko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • tulvinen
 • tulvinet
 • tulvinee
 • tulvinemme
 • tulvinette
 • tulvinevat

preesens kielto

 • en tulvine
 • et tulvine
 • ei tulvine
 • emme tulvine
 • ette tulvine
 • eivät tulvine
 

perfekti myöntö

 • lienen tulvinut
 • lienet tulvinut
 • lienee tulvinut
 • lienemme tulvineet
 • lienette tulvineet
 • lienevät tulvineet

perfekti kielto

 • en liene tulvinut
 • et liene tulvinut
 • ei liene tulvinut
 • emme liene tulvineet
 • ette liene tulvineet
 • eivät liene tulvineet