TR.png sonuçlandırmak

MASTAR

mastar

 • sonuçlandırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • sonuçlandırıyorum
 • sonuçlandırıyorsun
 • sonuçlandırıyor
 • sonuçlandırıyoruz
 • sonuçlandırıyorsunuz
 • sonuçlandırıyorlar

geniş zaman

 • sonuçlandırırım
 • sonuçlandırırsın
 • sonuçlandırır
 • sonuçlandırırız
 • sonuçlandırırsınız
 • sonuçlandırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • sonuçlandırdım
 • sonuçlandırdın
 • sonuçlandırdı
 • sonuçlandırdık
 • sonuçlandırdınız
 • sonuçlandırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • sonuçlandırıyormuşum
 • sonuçlandırıyormuşsun
 • sonuçlandırıyormuş
 • sonuçlandırıyormuşuz
 • sonuçlandırıyormuşsunuz
 • sonuçlandırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • sonuçlandırırmışım
 • sonuçlandırırmışsın
 • sonuçlandırırmış
 • sonuçlandırırmışız
 • sonuçlandırırmışsınız
 • sonuçlandırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • sonuçlandırıyordum
 • sonuçlandırıyordun
 • sonuçlandırıyordu
 • sonuçlandırıyorduk
 • sonuçlandırıyordunuz
 • sonuçlandırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • sonuçlandırmıştım
 • sonuçlandırmıştın
 • sonuçlandırmıştı
 • sonuçlandırmıştık
 • sonuçlandırmıştınız
 • sonuçlandırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • sonuçlandırmışmışım
 • sonuçlandırmışmışsın
 • sonuçlandırmışmış
 • sonuçlandırmışmışız
 • sonuçlandırmışmışınız
 • sonuçlandırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • sonuçlandırmış olacağım
 • sonuçlandırmış olacaksın
 • sonuçlandırmış olacak
 • sonuçlandırmış olacağız
 • sonuçlandırmış olacaksınız
 • sonuçlandırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • sonuçlandırsaydım
 • sonuçlandırsaydın
 • sonuçlandırsaydı
 • sonuçlandırsaydık
 • sonuçlandırsaydınız
 • sonuçlandırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • sonuçlandırsaymışım
 • sonuçlandırsaymışsın
 • sonuçlandırsaymış
 • sonuçlandırsaymışız
 • sonuçlandırsaymışsınız
 • sonuçlandırsaymışlar

gelecek zaman

 • sonuçlandıracağım
 • sonuçlandıracaksın
 • sonuçlandıracak
 • sonuçlandıracağız
 • sonuçlandıracaksınız
 • sonuçlandıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • sonuçlandıracaktım
 • sonuçlandıracaktın
 • sonuçlandıracaktı
 • sonuçlandıracaktık
 • sonuçlandıracaktınız
 • sonuçlandıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • sonuçlandıracakmışım
 • sonuçlandıracakmışsın
 • sonuçlandıracakmış
 • sonuçlandıracakmışız
 • sonuçlandıracakmışsınız
 • sonuçlandıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • sonuçlandıracaksam
 • sonuçlandıracaksan
 • sonuçlandıracaksa
 • sonuçlandıracaksak
 • sonuçlandıracaksanız
 • sonuçlandıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • sonuçlandırmalıyım
 • sonuçlandırmalısın
 • sonuçlandırmalı(dır)
 • sonuçlandırmalıyız
 • sonuçlandırmalısınız
 • sonuçlandırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • sonuçlandırmalıydım
 • sonuçlandırmalıydın
 • sonuçlandırmalıydı
 • sonuçlandırmalıydık
 • sonuçlandırmalıydınız
 • sonuçlandırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • sonuçlandırmalıymışım
 • sonuçlandırmalıymışsın
 • sonuçlandırmalıymış
 • sonuçlandırmalıymışız
 • sonuçlandırmalıymışsınız
 • sonuçlandırmalıymışlar

EMIR

emir

 • sonuçlandır
 • sonuçlandırsın
 • sonuçlandıralım
 • sonuçlandırın(z)
 • sonuçlandırsınlar

ŞART

şart

 • sonuçlandırsam
 • sonuçlandırsan
 • sonuçlandırsa
 • sonuçlandırsak
 • sonuçlandırsanız
 • sonuçlandırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • sonuçlandırıyorsam
 • sonuçlandırıyorsan
 • sonuçlandırıyorsa
 • sonuçlandırıyorsak
 • sonuçlandırıyorsaniz
 • sonuçlandırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • sonuçlandırırsam
 • sonuçlandırırsan
 • sonuçlandırırsa
 • sonuçlandırırsak
 • sonuçlandırırsanız
 • sonuçlandırırsalar

dili geçmişin şartı

 • sonuçlandırdıysam
 • sonuçlandırdıysan
 • sonuçlandırdıysa
 • sonuçlandırdıysak
 • sonuçlandırdıysanız
 • sonuçlandırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • sonuçlandırmışsam
 • sonuçlandırmışsan
 • sonuçlandırmışsa
 • sonuçlandırmışsak
 • sonuçlandırmışsanız
 • sonuçlandırmışsalar

DILEK

dilek

 • sonuçlandırayım
 • sonuçlandırasın
 • sonuçlandıra
 • sonuçlandıralım
 • sonuçlandırasınız
 • sonuçlandıralar

dileğin hikayesi

 • sonuçlandıraydım
 • sonuçlandıraydın
 • sonuçlandıraydı
 • sonuçlandıraydık
 • sonuçlandıraydınız
 • sonuçlandıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • sonuçlandıraymışım
 • sonuçlandıraymışsın
 • sonuçlandıraymış
 • sonuçlandıraydılar
 • sonuçlandıraymışsınız
 • sonuçlandıraymışlar