TR.png silmek

MASTAR

mastar

 • silmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • siliyorum
 • siliyorsun
 • siliyor
 • siliyoruz
 • siliyorsunuz
 • siliyorlar

geniş zaman

 • silirim
 • silirsin
 • silir
 • siliriz
 • silirsiniz
 • silirler
 

dili geçmiş zaman

 • sildim
 • sildin
 • sildi
 • sildik
 • sildiniz
 • sildiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • siliyormuşum
 • siliyormuşsun
 • siliyormuş
 • siliyormuşuz
 • siliyormuşsunuz
 • siliyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • silirmişim
 • silirmişsin
 • silirmiş
 • silirmişiz
 • silirmişsiniz
 • silirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • siliyordum
 • siliyordun
 • siliyordu
 • siliyorduk
 • siliyordunuz
 • siliyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • silmiştim
 • silmiştin
 • silmişti
 • silmiştik
 • silmiştiniz
 • silmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • silmişmişim
 • silmişmişsin
 • silmişmiş
 • silmişmişiz
 • silmişmişiniz
 • silmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • silmiş olacağım
 • silmiş olacaksın
 • silmiş olacak
 • silmiş olacağız
 • silmiş olacaksınız
 • silmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • silseydim
 • silseydin
 • silseydi
 • silseydik
 • silseydiniz
 • silseydiler
 

şartın rivayeti

 • silseymişim
 • silseymişsin
 • silseymiş
 • silseymişiz
 • silseymişsiniz
 • silseymişler

gelecek zaman

 • sileceğim
 • sileceksin
 • silecek
 • sileceğiz
 • sileceksiniz
 • silecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • silecektim
 • silecektin
 • silecekti
 • silecektik
 • silecektiniz
 • silecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • silecekmişim
 • silecekmişsin
 • silecekmiş
 • silecekmişiz
 • silecekmişsiniz
 • silecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • sileceksem
 • sileceksen
 • silecekse
 • sileceksek
 • silecekseniz
 • silecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • silmeliyim
 • silmelisin
 • silmeli(dir)
 • silmeliyiz
 • silmeliisiniz
 • silmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • silmeliydim
 • silmeliydin
 • silmeliydi
 • silmeliydik
 • silmeliydiniz
 • silmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • silmeliymişim
 • silmeliymişsin
 • silmeliymiş
 • silmeliymişiz
 • silmeliymişsiniz
 • silmeliymişler

EMIR

emir

 • sil
 • silsin
 • silelim
 • silin(iz)
 • silsinler

ŞART

şart

 • silsem
 • silsen
 • silse
 • silsek
 • silseniz
 • silseler

şimdiki zamanın şartı

 • siliyorsam
 • siliyorsan
 • siliyorsa
 • siliyorsak
 • siliyorsanız
 • siliyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • silirsem
 • silirsen
 • silirse
 • silirsek
 • silirseniz
 • silirseler

dili geçmişin şartı

 • sildiysem
 • sildiysen
 • sildiyse
 • sildiysek
 • sildiyseniz
 • sildiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • silmişsem
 • silmişsen
 • silmişse
 • silmişsek
 • silmişseniz
 • silmişseler

DILEK

dilek

 • sileyim
 • silesin
 • sile
 • silelim
 • silesiniz
 • sileler

dileğin hikayesi

 • sileydim
 • sileydin
 • sileydi
 • sileydik
 • sileydiniz
 • sileydiler
 

dileğin rivayeti

 • sileymişim
 • sileymişsin
 • sileymiş
 • sileydiler
 • sileymişsiniz
 • sileymişler