EN.png shut

SIMPLE PRESENT

Affirmative

 • I shut
 • you shut
 • she/he/it shuts
 • we shut
 • you shut
 • they shut

Negative

 • I do not shut
 • you do not shut
 • she/he/it does not shut
 • we do not shut
 • you do not shut
 • they do not shut
 

Interrogative

 • do I shut ?
 • do you shut ?
 • does she/he/it shut ?
 • do we shut ?
 • do you shut ?
 • do they shut ?

Negative - Interrogative

 • do I not shut ?
 • do you not shut ?
 • does she/he/it not shut ?
 • do we not shut ?
 • do you not shut ?
 • do they not shut ?

PRESENT CONTINUOUS

Affirmative

 • I am shutting
 • you are shutting
 • she/he/it is shutting
 • we are shutting
 • you are shutting
 • they are shutting

Negative

 • I am not shutting
 • you are not shutting
 • she/he/it is not shutting
 • we are not shutting
 • you are not shutting
 • they are not shutting
 

Interrogative

 • am I shutting ?
 • are you shutting ?
 • is she/he/it shutting ?
 • are we shutting ?
 • are you shutting ?
 • are they shutting ?

Negative - Interrogative

 • am I not shutting ?
 • are you not shutting ?
 • is she/he/it not shutting ?
 • are we not shutting ?
 • are you not shutting ?
 • are they not shutting ?

SIMPLE PAST

Affirmative

 • I shut
 • you shut
 • she/he/it shut
 • we shut
 • you shut
 • they shut

Negative

 • I did not shut
 • you did not shut
 • she/he/it did not shut
 • we did not shut
 • you did not shut
 • they did not shut
 

Interrogative

 • did I shut ?
 • did you shut ?
 • did she/he/it shut ?
 • did we shut ?
 • did you shut ?
 • did they shut ?

Negative - Interrogative

 • did I not shut ?
 • did you not shut ?
 • did she/he/it not shut ?
 • did we not shut ?
 • did you not shut ?
 • did they not shut ?

PRESENT PERFECT

Affirmative

 • I have shut
 • you have shut
 • she/he/it has shut
 • we have shut
 • you have shut
 • they have shut

Negative

 • I have not shut
 • you have not shut
 • she/he/it has not shut
 • we have not shut
 • you have not shut
 • they have not shut
 

Interrogative

 • have I shut ?
 • have you shut ?
 • has she/he/it shut ?
 • have we shut ?
 • have you shut ?
 • have they shut ?

Negative - Interrogative

 • have I not shut ?
 • have you not shut ?
 • has she/he/it not shut ?
 • have we not shut ?
 • have you not shut ?
 • have they not shut ?

PAST CONTINUOUS

Affirmative

 • I was shutting
 • you were shutting
 • she/he/it was shutting
 • we were shutting
 • you were shutting
 • they were shutting

Negative

 • I was not shutting
 • you were not shutting
 • she/he/it was not shutting
 • you were not shutting
 • you were not shutting
 • they were not shutting
 

Interrogative

 • was I shutting ?
 • were you shutting ?
 • was she/he/it shutting ?
 • were we shutting ?
 • were you shutting ?
 • were they shutting ?

Negative - Interrogative

 • was I not shutting ?
 • were you not shutting ?
 • was she/he/it not shutting ?
 • were we not shutting ?
 • were you not shutting ?
 • were they not shutting ?

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Affirmative

 • I have been shutting
 • you have been shutting
 • she/he/it has been shutting
 • we have been shutting
 • you have been shutting
 • they have been shutting

Negative

 • I have not been shutting
 • you have not been shutting
 • she/he/it has not been shutting
 • we have not been shutting
 • you have not been shutting
 • they have not been shutting
 

Interrogative

 • have I been shutting ?
 • have you been shutting ?
 • has she/he/it been shutting ?
 • have we been shutting ?
 • have you been shutting ?
 • have they been shutting ?

Negative - Interrogative

 • have I not been shutting ?
 • have you not been shutting ?
 • has she/he/it not been shutting ?
 • have we not been shutting ?
 • have you not been shutting ?
 • have they not been shutting ?

PAST PERFECT

Affirmative

 • I had shut
 • you had shut
 • she/he/it had shut
 • we had shut
 • you had shut
 • they had shut

Negative

 • I had not shut
 • you had not shut
 • she/he/it had not shut
 • we had not shut
 • you had not shut
 • they had not shut
 

Interrogative

 • had I shut ?
 • had you shut ?
 • had she/he/it shut ?
 • had we shut ?
 • had you shut ?
 • had they shut ?

Negative - Interrogative

 • had I not shut ?
 • had you not shut ?
 • had she/he/it not shut ?
 • had we not shut ?
 • had you not shut ?
 • had they not shut ?

PAST PERFECT CONTINUOUS

Affirmative

 • I had been shutting
 • you had been shutting
 • she/he/it had been shutting
 • we had been shutting
 • you had been shutting
 • they had been shutting

Negative

 • I had not been shutting
 • you had not been shutting
 • she/he/it had not been shutting
 • we had not been shutting
 • you had not been shutting
 • they had not been shutting
 

Interrogative

 • had I been shutting ?
 • had you been shutting ?
 • had she/he/it been shutting ?
 • had we been shutting ?
 • had you been shutting ?
 • had they been shutting ?

Negative - Interrogative

 • had I not been shutting ?
 • had you not been shutting ?
 • had she/he/it not been shutting ?
 • had we not been shutting ?
 • had you not been shutting ?
 • had they not been shutting ?