FI.png saartaa

INFINITIIVI

preesens

 • saartaa

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • saartaen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • saartava

2. partsiippi

 • saartaneet/saartanut

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • saarran
 • saarrat
 • saartaa
 • saarramme
 • saarratte
 • saartavat

preesens kielto

 • en saarra
 • et saarra
 • ei saarra
 • emme saarra
 • ette saarra
 • eivät saarra
 

imperfekti myöntö

 • saarroin
 • saarroit
 • saartoi
 • saarroimme
 • saarroitte
 • saartoivat

imperfekti kielto

 • en saartanut
 • et saartanut
 • ei saartanut
 • emme saartaneet
 • ette saartaneet
 • eivät saartaneet
 

perfekti myöntö

 • olen saartanut
 • olet saartanut
 • on saartanut
 • olemme saartaneet
 • olette saartaneet
 • ovat saartaneet

perfekti kielto

 • en ole saartanut
 • et ole saartanut
 • ei ole saartanut
 • emme ole saartaneet
 • ette ole saartaneet
 • eivät ole saartaneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin saartanut
 • olit saartanut
 • oli saartanut
 • olimme saartaneet
 • olitte saartaneet
 • olivat saartaneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut saartanut
 • et ollut saartanut
 • ei ollut saartanut
 • emme olleet saartaneet
 • ette olleet saartaneet
 • eivät olleet saartaneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • saartaisin
 • saartaisit
 • saartaisi
 • saartaisimme
 • saartaisitte
 • saartaisivat

preesens kielto

 • en saartaisi
 • et saartaisi
 • ei saartaisi
 • emme saartaisi
 • ette saartaisi
 • eivät saartaisi
 

perfekti myöntö

 • olisin saartanut
 • olisit saartanut
 • olisi saartanut
 • olisimme saartaneet
 • olisitte saartaneet
 • olisivat saartaneet

perfekti kielto

 • en olisi saartanut
 • et olisi saartanut
 • ei olisi saartanut
 • emme olisi saartaneet
 • ette olisi saartaneet
 • eivät olisi saartaneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • saarra
 • saartakoon
 • saartakaamme
 • saartakaa
 • saartakoot

preesens kielto

 • älä saarra
 • älköön saartako
 • älkäämme saartako
 • älkää saartako
 • älkööt saartako

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • saartanen
 • saartanet
 • saartanee
 • saartanemme
 • saartanette
 • saartanevat

preesens kielto

 • en saartane
 • et saartane
 • ei saartane
 • emme saartane
 • ette saartane
 • eivät saartane
 

perfekti myöntö

 • lienen saartanut
 • lienet saartanut
 • lienee saartanut
 • lienemme saartaneet
 • lienette saartaneet
 • lienevät saartaneet

perfekti kielto

 • en liene saartanut
 • et liene saartanut
 • ei liene saartanut
 • emme liene saartaneet
 • ette liene saartaneet
 • eivät liene saartaneet