SK.png rozsvietiť

NEURČITOK

 

 • rozsvietiť

PRECHODNÍK

 

 • rozsvietiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • rozsvietiaci
 • rozsvietiaca
 • rozsvietiace
 • rozsvietiaci
 • rozsvietiace
 • rozsvietiace

Minulé Činné

 • rozsvietivší
 • rozsvietivšia
 • rozsvietivšie
 • rozsvietivší
 • rozsvietivšie
 • rozsvietivšie
 

Minulé Trpné

 • rozsvietený
 • rozsvietená
 • rozsvietené
 • rozsvietení
 • rozsvietené
 • rozsvietené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • rozsvietim
 • rozsvietiš
 • rozsvieti
 • rozsvietime
 • rozsvietite
 • rozsvietia

Budúci Čas

 • rozsvietim
 • rozsvietiš
 • rozsvieti
 • rozsvietime
 • rozsvietite
 • rozsvietia
 

Minulý Čas

 • rozsvietil/a/o som
 • rozsvietil/a/o si
 • rozsvietil/a/o
 • rozsvietili sme
 • rozsvietili ste
 • rozsvietili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • rozsvietil/a/o by som
 • rozsvietil/a/o by si
 • rozsvietil/a/o by
 • rozsvietili by sme
 • rozsvietili by ste
 • rozsvietili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som rozsvietil/a/o
 • bol/a/o by si rozsvietil/a/o
 • bol/a/o by rozsvietil/a/o
 • boli by sme rozsvietili
 • boli by ste rozsvietili
 • boli by rozsvietili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • rozsvieť!
 • nech rozsvieti!
 • rozsvieťme!
 • rozsvieťte!
 • nech rozsvieti!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • rozsvietenie