SK.png rozdeliť

NEURČITOK

 

 • rozdeliť

PRECHODNÍK

 

 • rozdeliac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • rozdeľujúci
 • rozdeľujúca
 • rozdeľujúce
 • rozdeľujúci
 • rozdeľujúce
 • rozdeľujúce

Minulé Činné

 • rozdelivší
 • rozdelivšia
 • rozdelivšie
 • rozdelivší
 • rozdelivšie
 • rozdelivšie
 

Minulé Trpné

 • rozdelený
 • rozdelená
 • rozdelené
 • rozdelení
 • rozdelené
 • rozdelené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • rozdelím
 • rozdelíš
 • rozdelí
 • rozdelíme
 • rozdelíte
 • rozdelia

Budúci Čas

 • rozdelím
 • rozdelíš
 • rozdelí
 • rozdelíme
 • rozdelíte
 • rozdelia
 

Minulý Čas

 • rozdelil/a/o som
 • rozdelil/a/o si
 • rozdelil/a/o
 • rozdelili sme
 • rozdelili ste
 • rozdelili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • rozdelil/a/o by som
 • rozdelil/a/o by si
 • rozdelil/a/o by
 • rozdelili by sme
 • rozdelili by ste
 • rozdelili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som rozdelil/a/o
 • bol/a/o by si rozdelil/a/o
 • bol/a/o by rozdelil/a/o
 • boli by sme rozdelili
 • boli by ste rozdelili
 • boli by rozdelili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • rozdeľ!
 • nech rozdelí!
 • rozdeľme!
 • rozdeľte!
 • nech rozdelia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • rozdelenie