SK.png položiť

NEURČITOK

 

 • položiť

PRECHODNÍK

 

 • položiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • položiaci
 • položiaca
 • položiace
 • položiaci
 • položiace
 • položiace

Minulé Činné

 • položivší
 • položivšia
 • položivšie
 • položivší
 • položivšie
 • položivšie
 

Minulé Trpné

 • položený
 • položená
 • položené
 • položení
 • položené
 • položené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • položím
 • položíš
 • položí
 • položíme
 • položíte
 • položia

Budúci Čas

 • položím
 • položíš
 • položí
 • položíme
 • položíte
 • položia
 

Minulý Čas

 • položil/a/o som
 • položil/a/o si
 • položil/a/o
 • položili sme
 • položili ste
 • položili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • položil/a/o by som
 • položil/a/o by si
 • položil/a/o by
 • položili by sme
 • položili by ste
 • položili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som položil/a/o
 • bol/a/o by si položil/a/o
 • bol/a/o by položil/a/o
 • boli by sme položili
 • boli by ste položili
 • boli by položili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • polož!
 • nech položí!
 • položme!
 • položte!
 • nech položia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • položenie