SK.png podať

NEURČITOK

 

 • podať

PRECHODNÍK

 

 • podajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • podajúci
 • podajúca
 • podajúce
 • podajúci
 • podajúce
 • podajúce

Minulé Činné

 • podavší
 • podavšia
 • podavšie
 • podavší
 • podavšie
 • podavšie
 

Minulé Trpné

 • podaný
 • podaná
 • podané
 • podaní
 • podané
 • podané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • podám
 • podáš
 • podá
 • podáme
 • podáte
 • podajú

Budúci Čas

 • podám
 • podáš
 • podá
 • podáme
 • podáte
 • podajú
 

Minulý Čas

 • podal/a/o som
 • podal/a/o si
 • podal/a/o
 • podali sme
 • podali ste
 • podali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • podal/a/o by som
 • podal/a/o by si
 • podal/a/o by
 • podali by sme
 • podali by ste
 • podali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som podal/a/o
 • bol/a/o by si podal/a/o
 • bol/a/o by podal/a/o
 • boli by sme podali
 • boli by ste podali
 • boli by podali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • podaj!
 • nech podá!
 • podajme!
 • podajte!
 • nech podajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • podanie