SK.png počítať

NEURČITOK

 

 • počítať

PRECHODNÍK

 

 • počítajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • počítajúci
 • počítajúca
 • počítajúce
 • počítajúci
 • počítajúce
 • počítajúce

Minulé Činné

 • počítavší
 • počítavšia
 • počítavšie
 • počítavší
 • počítavšie
 • počítavšie
 

Minulé Trpné

 • počítaný
 • počítaná
 • počítané
 • počítaní
 • počítané
 • počítané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • počítam
 • počítaš
 • počíta
 • počítame
 • počítate
 • počítajú

Budúci Čas

 • budem počítať
 • budeš počítať
 • bude počítať
 • budeme počítať
 • budete počítať
 • budú počítať
 

Minulý Čas

 • počítal/a/o som
 • počítal/a/o si
 • počítal/a/o
 • počítali sme
 • počítali ste
 • počítali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • počítal/a/o by som
 • počítal/a/o by si
 • počítal/a/o by
 • počítali by sme
 • počítali by ste
 • počítali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som počítal/a/o
 • bol/a/o by si počítal/a/o
 • bol/a/o by počítal/a/o
 • boli by sme počítali
 • boli by ste počítali
 • boli by počítali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • počítaj!
 • nech počíta!
 • počítajme!
 • počítajte!
 • nech počítajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • počítanie