SK.png pliesť

NEURČITOK

 

 • pliesť

PRECHODNÍK

 

 • pletúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • pletúci
 • pletúca
 • pletúce
 • pletúci
 • pletúce
 • pletúce

Minulé Činné

 • pletuvší
 • pletuvšia
 • pletuvšie
 • pletuvší
 • pletuvšie
 • pletuvšie
 

Minulé Trpné

 • pletený
 • pletená
 • pletené
 • pletení
 • pletené
 • pletené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • pletiem
 • pletieš
 • pletie
 • pletieme
 • pletiete
 • pletú

Budúci Čas

 • budem pliesť
 • budeš pliesť
 • bude pliesť
 • budeme pliesť
 • budete pliesť
 • budú pliesť
 

Minulý Čas

 • pliet-ol/la/lo som
 • pliet-ol/la/lo si
 • pliet-ol/la/lo
 • plietli sme
 • plietli ste
 • plietli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • pliet-ol/la/lo by som
 • pliet-ol/la/lo by si
 • pliet-ol/la/lo by
 • plietli by sme
 • plietli by ste
 • plietli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som pliet-ol/la/lo
 • bol/a/o by si pliet-ol/la/lo
 • bol/a/o by pliet-ol/la/lo
 • boli by sme plietli
 • boli by ste plietli
 • boli by plietli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • pleť!
 • nech pletie!
 • pleťme!
 • pleťte!
 • nech pletú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • pletenie