SK.png padať

NEURČITOK

 

 • padať

PRECHODNÍK

 

 • padajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • padajúci
 • padajúca
 • padajúce
 • padajúci
 • padajúce
 • padajúce

Minulé Činné

 • padavší
 • padavšia
 • padavšie
 • padavší
 • padavšie
 • padavšie
 

Minulé Trpné

 • padaný
 • padaná
 • padané
 • padaní
 • padané
 • padané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • padám
 • padáš
 • padá
 • padáme
 • padáte
 • padajú

Budúci Čas

 • budem padať
 • budeš padať
 • bude padať
 • budeme padať
 • budete padať
 • budú padať
 

Minulý Čas

 • padal/a/o som
 • padal/a/o si
 • padal/a/o
 • padali sme
 • padali ste
 • padali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • padal/a/o by som
 • padal/a/o by si
 • padal/a/o by
 • padali by sme
 • padali by ste
 • padali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som padal/a/o
 • bol/a/o by si padal/a/o
 • bol/a/o by padal/a/o
 • boli by sme padali
 • boli by ste padali
 • boli by padali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • padaj!
 • nech padá!
 • padajme!
 • padajte!
 • nech padajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • padanie