FI.png osua

INFINITIIVI

preesens

 • osua

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • osuen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • osuva

2. partsiippi

 • osuneet/osunut

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • osun
 • osut
 • osuu
 • osumme
 • osutte
 • osuvat

preesens kielto

 • en osu
 • et osu
 • ei osu
 • emme osu
 • ette osu
 • eivät osu
 

imperfekti myöntö

 • osuin
 • osuit
 • osui
 • osuimme
 • osuitte
 • osuivat

imperfekti kielto

 • en osunut
 • et osunut
 • ei osunut
 • emme osuneet
 • ette osuneet
 • eivät osuneet
 

perfekti myöntö

 • olen osunut
 • olet osunut
 • on osunut
 • olemme osuneet
 • olette osuneet
 • ovat osuneet

perfekti kielto

 • en ole osunut
 • et ole osunut
 • ei ole osunut
 • emme ole osuneet
 • ette ole osuneet
 • eivät ole osuneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin osunut
 • olit osunut
 • oli osunut
 • olimme osuneet
 • olitte osuneet
 • olivat osuneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut osunut
 • et ollut osunut
 • ei ollut osunut
 • emme olleet osuneet
 • ette olleet osuneet
 • eivät olleet osuneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • osuisin
 • osuisit
 • osuisi
 • osuisimme
 • osuisitte
 • osuisivat

preesens kielto

 • en osuisi
 • et osuisi
 • ei osuisi
 • emme osuisi
 • ette osuisi
 • eivät osuisi
 

perfekti myöntö

 • olisin osunut
 • olisit osunut
 • olisi osunut
 • olisimme osuneet
 • olisitte osuneet
 • olisivat osuneet

perfekti kielto

 • en olisi osunut
 • et olisi osunut
 • ei olisi osunut
 • emme olisi osuneet
 • ette olisi osuneet
 • eivät olisi osuneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • osu
 • osukoon
 • osukaamme
 • osukaa
 • osukoot

preesens kielto

 • älä osu
 • älköön osuko
 • älkäämme osuko
 • älkää osuko
 • älkööt osuko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • osunen
 • osunet
 • osunee
 • osunemme
 • osunette
 • osunevat

preesens kielto

 • en osune
 • et osune
 • ei osune
 • emme osune
 • ette osune
 • eivät osune
 

perfekti myöntö

 • lienen osunut
 • lienet osunut
 • lienee osunut
 • lienemme osuneet
 • lienette osuneet
 • lienevät osuneet

perfekti kielto

 • en liene osunut
 • et liene osunut
 • ei liene osunut
 • emme liene osuneet
 • ette liene osuneet
 • eivät liene osuneet